Questionmark Perception
Oct 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Maak het rijtje af.
10 001 - 10 010 -
-

Question

2
Jorn moet om half negen op school zijn. Hij fietst 15 km per uur. Hij woont 6 km van school. Hoe laat moet hij uiterlijk van huis weg om op tijd te zijn?

Question

3
Een olifant weegt 5000 kg. Hoeveel ton is dat?

Question

4
Kinderen gaan in een jaar 40 weken naar school. Hoeveel doordeweekse dagen zijn ze vrij in een jaar?

Question

5
60 000 kubieke decimeter is

Question

6
Wat is de 5 waard in 587 369?

Question

7
1 kubieke meter = 1000 kubieke

Question

8
Ard rijdt een schaatswedstrijd in 30,98 seconde. Jochem rijdt de wedstrijd in 30,93 seconde. Hoeveel tijdsverschil zit er tussen?

Question

9
Wat gebruik je om de tijd van een 100 meter sprint hardloopwedstrijd op te nemen?

Question

10
Hoeveel kg is een ton?