Questionmark Perception
Oct 23 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Een neushoorn weegt 2,5 ton. Hoeveel kg is dat?

Question

2
1 kubieke meter = 1000 kubieke

Question

3
Jorn moet om half negen op school zijn. Hij fietst 15 km per uur. Hij woont 6 km van school. Hoe laat moet hij uiterlijk van huis weg om op tijd te zijn?

Question

4
Welk getal ligt precies in het midden?
44 444 -
- 44 464

Question

5
Hoeveel ml gaat er in een liter?

Question

6
Andrea loopt 11 kilometer met een gemiddelde snelheid van 4 km per uur. Ze houdt halverwege een pauze van 20 minuten. Ze vertrekt om 11 uur. Hoe laat komt zij aan?

Question

7
Een olifant weegt 5000 kg. Hoeveel ton is dat?

Question

8
Wat is de 7 waard in 865 187?

Question

9
Een sprinter rent 100 meter zo hard als hij kan. Wat is waar?

Question

10
Hoeveel seconden zitten er in 6 minuten?