Questionmark Perception
Jul 13 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Over welke twee centra gaat deze les?
Schrijf achter elke naam het soort centrum. Je mag eerst kijken op bladzijde 20 en 21 van je boek.

- centrum van
- centrum van