Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
In welke tijd leefden de monniken en ridders?

Question

2
Karel de Grote is rond het jaar van de Franken.

Question

3
Waar komen de christenen samen om over het nieuwe geloof te horen?

Zij komen samen in

Question

4
Hoe noem je mensen die op bedevaart gaan?

Question

5
Wat is een kathedraal?

Question

6
Lees de begrippen.
Zet achter de volgende zinnen of ze goed of fout zijn.

Question

7
Een kogge is een handelsschip.
Hoe ziet een kogge eruit?

Een kogge heeft

Question

8
Wie heeft de leiding over een nonnenklooster?
Klik het goede woord aan.

Question

9
Waarom vervoeren de kooplui hun spullen over water?
Klik het goede antwoord aan.

Question

10
Vul de naam van een stad in.

Het woord Ommelandvaart kennen we uit
.

Question

11
Zet achter beide zinnen goed of fout.

Question

12
In de bijbel kun je lezen over het leven van Jezus.
Bij wie hoort de bijbel? Bij de Franken of bij de Friezen?

De bijbel hoort bij