Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoe lang duurt een wandeling?
Je rekent zo:
- Reken 1 uur voor elke 4 km afstand.
- Reken 1 uur voor elke 400 m stijging.
- Reken 15 minuten rust voor elk uur wandelen.

Hoe lang duurt de wandeling die is weergegeven in de grafiek?


Question

2
De toets wiskunde bestaat uit 12 opgaven. Voor elke opgave kun je maximaal 5 punten behalen. Het cijfer van deze toets wordt als volgt berekend:

Cijfer = aantal behaalde punten x 9
------------------------------------------------------    + 1
totaal aantal punten
                        
Hoeveel punten moet een leerling halen voor een voldoende (5,5 of meer)?

Question

3
De periode tussen hoogwater en laagwater heet eb. Vloed is de periode tussen laagwater en hoogwater. Het tijdstip van hoog en laagwater is in elke kustplaats anders. In onderstaande grafiek worden de waterstanden weergegeven op verschillende plaatsen in Nederland.Welke uitspraak over deze grafiek is juist?

Question

4
Het waterverbruik in Nederlandse huishoudens.


Welk van deze cirkeldiagrammen geeft de tabel over het waterverbruik goed weer?


Question

5
Hieronder zie je een temperatuurtabel met een bijbehorende grafiek. Wat moet er op de assen staan?