Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction


Quickscan VMBO Aardrijkskunde

Question

1
Welke van onderstaande zinnen zijn juist?

Question

2

In de volgende afbeelding zijn de begrippen weggevallen.
Plaats het juiste begrip op de juiste plek.

 

Question

3
Welk klimaat wordt niet door de temperatuur bepaald?

Question

4

Welk klimaat wordt in deze grafiek weergegeven?

Question

5

In Spanje merk je minder de effecten van de ligging aan zee.
Wat verklaart dat je in Spanje minder merkt van de matigende invloed van de zee?

Question

6

In de Verenigde Staten hebben veel landbouwgebieden zich gespecialiseerd in een handelsgewas.
In welk deel van de Verenigde Staten kun je de Cottonbelt vinden?

Question

7

Welke uitspraak over het klimaat is waar?

Question

8

Deze vraag geldt alleen voor vmbo-gt-leerlingen.

Welke van de volgende uitspraken over orkanen zijn onjuist?

Question

9

Welke uitspraak over water is waar?

Question

10

Hier zie je een dwarsdoorsnede van een rivier.

Waar op de afbeelding vind je de stroomrug en waar de oeverwal?

Question

11

Wat is aquifer?

Question

12

Wat is de reden dat in West-Nederland veel huizen op palen zijn gebouwd?

Question

13

Kies bij de onderstaande omschrijvingen het juiste begrip.

Question

14

Wat is de reden dat de Westerschelde niet van de zee werd afgesloten?

Question

15

Op deze kaart van het Midden-Oosten zijn de namen van de rivieren weggelaten. Zet de juiste namen bij de cijfers.

Question

16

Deze vraag geldt alleen voor vmbo-gt-leerlingen.

Welke van de volgende uitspraken zijn onjuist?

Question

17

Wanneer spreek je van een natuurlijke bevolkingsgroei?

Question

18

Dit is een afbeelding van bevolkingsgroei. Welke figuur in deze afbeelding is die van een stabiel blijvende bevolking?

Question

19
Kies bij de onderstaande omschrijvingen het juiste begrip.

Question

20

Welk type winkel heeft de grootste reikwijdte?

Question

21
De Tweede Wereldoorlog had grote gevolgen voor de ontwikkelingen in Duitsland.
Geef bij onderstaande beweringen aan welke waar zijn.

Question

22

Hoe heeft de Chinese regering aan de bevolkingsgroei een halt toegeroepen?

Question

23

Waar in China wonen de meeste mensen?