Questionmark Perception
Feb 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is van toepassing op de zygote? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

2
Welke holte wordt gedurende de embryogenese steeds groter?

Question

3
Wat is een belangrijke functie van de fontanellen?
Question

4
Bij de groei en ontwikkeling van de mens treedt differentiatie van cellen op. Wat wordt daarmee bedoeld?
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Alle cellen in het menselijk lichaam bevatten 46 chromosomen.
De functie van het centrosoom is de vorming van trekdraden tijdens de mitose.
Tijdens de celcyclus duurt de delingsfase altijd veel langer dan de groeifase.
Verdubbeling van de chromatiden vindt plaats vlak voor ze vanuit het equatoriale vlak uit elkaar worden getrokken.
Een cel met 2 x 23 chromosomen is een diploïde cel.
Question

6
Hoe noem je het verschijnsel dat (groepen) cellen door hun specifieke bouw het vermogen krijgen om een bepaalde functie uit te oefenen?
Question

7
<BR>Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?<BR><BR>
Uitstulpingen van de chorion worden chorionvlokken genoemd.
De vruchtvliezen worden ook wel eivliezen genoemd.
De kiemschijf bestaat meteen uit ectoderm, mesoderm en entoderm.
De hechtsteel ontwikkelt zich tot placenta.
Question

8
Op welk moment in de zwangerschap differentiëren de geslachtsorganen tot mannelijk of vrouwelijk?
Question

9
Cellen hebben een levenscyclus die in drie fasen te verdelen is. Een daarvan is de functionele fase. Hoe is deze fase het best te omschrijven?

Question

10

Wat is van toepassing op de placenta en de navelstreng? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.