Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep de juiste cijfers naar de juiste plaats.

1 Chromosomen rangschikken zich in het equatoriale vlak.
2 Kernmembraan verschijnt.
3 Kerninhoud is egaal, chromosomen zijn niet te zien.
4 Chromatiden despiraliseren en de cel snoert in; de groeifase kan beginnen.
5 Chromosomen worden uit elkaar getrokken.
6 Centriolen vormen spoeldraden.
7 Verdubbelde chromosomen zijn zichtbaar en bestaan elk uit twee chromatiden.
Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Uit de concentratie cellen in de blastulaholte ontwikkelt zich later de placenta.
De trofoblast is de voorloper van het embryo.
In de blastulaholte bevinden zich cellen die de voorloper zijn van het embryo.
De centrale holte van de blastocyste wordt dooierzak genoemd.
Question

3

Wat is van toepassing op de placenta en de navelstreng? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4

Na een zwangerschap van ongeveer 25 dagen zijn rondom het embryo een aantal vliezen en holten te onderscheiden. Van buiten naar binnen zijn dat ...
Question

5
Wat is een belangrijke functie van de fontanellen?
Question

6

Gedurende de eerste acht dagen van de zwangerschap gebeurt er van alles met het embryo. Zet de begrippen die bij deze gebeurtenissen horen in de juiste volgorde. Begin bij zygote. 

Question

7
Hieronder staan enkele fasen van de mitose. Zet de fasen in de goede volgorde.

Question

8
Cellen hebben een levenscyclus die in drie fasen te verdelen is. Een daarvan is de functionele fase. Hoe is deze fase het best te omschrijven?

Question

9
Welke holte wordt gedurende de embryogenese steeds groter?

Question

10
Tijdens de levensloop van een mens vindt groei van (delen van) het lichaam plaats. Wat wordt hier onder groei verstaan?