Questionmark Perception
Jun 19 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De trofoblast is de voorloper van het embryo.
Uit de concentratie cellen in de blastulaholte ontwikkelt zich later de placenta.
In de blastulaholte bevinden zich cellen die de voorloper zijn van het embryo.
De centrale holte van de blastocyste wordt dooierzak genoemd.
Question

2

Wat is van toepassing op de placenta en de navelstreng? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3

Na een zwangerschap van ongeveer 25 dagen zijn rondom het embryo een aantal vliezen en holten te onderscheiden. Van buiten naar binnen zijn dat ...
Question

4
Cytostatica zijn stoffen die delende cellen remmen of stoppen in hun activiteit. Ze worden toegediend bij patiënten met een kwaadaardige tumor. Enkele celtypen in het lichaam van een volwassen mens zijn:

1 cellen in de stratum germinativum van de huid
2 neuronen in het centrale zenuwstelsel
3 erytrocyten in het bloed
4 epitheelcellen in de dunne darm.

Op welke van deze celtypen kunnen de cytostatica ook van invloed zijn?
Question

5
Hieronder staan enkele fasen van de mitose. Zet de fasen in de goede volgorde.

Question

6
Bij de groei en ontwikkeling van de mens treedt differentiatie van cellen op. Wat wordt daarmee bedoeld?
Question

7
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Stamcellen houden het vermogen hun hele bestaan mitose uit te voeren.
Alleen bloed- en botcellen kunnen in een volwassen mens vervangen worden.
Dekcellen kunnen bij verlies bijgemaakt worden.
Tot zenuwcellen gedifferentieerde cellen houden het vermogen om te delen.
Een kraakbeencel, een zaadcel en een zintuigcel zijn voorbeelden van cellen die niet meer kunnen delen.
Door ziekte verdwenen spiercellen kunnen uit ongedifferentieerde stamcellen bijgemaakt worden.
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Alle cellen in het menselijk lichaam bevatten 46 chromosomen.
Een cel met 2 x 23 chromosomen is een diploïde cel.
Verdubbeling van de chromatiden vindt plaats vlak voor ze vanuit het equatoriale vlak uit elkaar worden getrokken.
De functie van het centrosoom is de vorming van trekdraden tijdens de mitose.
Tijdens de celcyclus duurt de delingsfase altijd veel langer dan de groeifase.
Question

9
<BR>Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?<BR><BR>
De hechtsteel ontwikkelt zich tot placenta.
De vruchtvliezen worden ook wel eivliezen genoemd.
Uitstulpingen van de chorion worden chorionvlokken genoemd.
De kiemschijf bestaat meteen uit ectoderm, mesoderm en entoderm.
Question

10
Tijdens de levensloop van een mens vindt groei van (delen van) het lichaam plaats. Wat wordt hier onder groei verstaan?