Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hieronder staan enkele fasen van de mitose. Zet de fasen in de goede volgorde.

Question

2
Op welk moment in de zwangerschap differentiëren de geslachtsorganen tot mannelijk of vrouwelijk?
Question

3

Gedurende de eerste acht dagen van de zwangerschap gebeurt er van alles met het embryo. Zet de begrippen die bij deze gebeurtenissen horen in de juiste volgorde. Begin bij zygote. 

Question

4
Hoe noem je het verschijnsel dat (groepen) cellen door hun specifieke bouw het vermogen krijgen om een bepaalde functie uit te oefenen?
Question

5

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de blastulaholte bevinden zich cellen die de voorloper zijn van het embryo.
De centrale holte van de blastocyste wordt dooierzak genoemd.
Uit de concentratie cellen in de blastulaholte ontwikkelt zich later de placenta.
De trofoblast is de voorloper van het embryo.
Question

6
Waardoor ontstaat de ascensus medullae?
Question

7
Bij de groei en ontwikkeling van de mens treedt differentiatie van cellen op. Wat wordt daarmee bedoeld?
Question

8
Welke holte wordt gedurende de embryogenese steeds groter?

Question

9
<BR>Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?<BR><BR>
De vruchtvliezen worden ook wel eivliezen genoemd.
De kiemschijf bestaat meteen uit ectoderm, mesoderm en entoderm.
Uitstulpingen van de chorion worden chorionvlokken genoemd.
De hechtsteel ontwikkelt zich tot placenta.
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Zowel endogene als exogene factoren bepalen de groei en ontwikkeling van een mens.
Tot de exogene factoren die een rol spelen bij de groei en ontwikkeling van een mens behoren goede voeding, milieuomstandigheden en sociale, culturele en economische omstandigheden.
De groei en ontwikkeling van een mens wordt hoofdzakelijk bepaald door exogene factoren.
De groei en ontwikkeling van een mens worden hoofdzakelijk bepaald door erfelijke aanleg.
De erfelijke aanleg en de hormonale regeling zijn twee erg belangrijke exogene factoren.