Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep de juiste cijfers naar de juiste plaats.

1 Chromosomen rangschikken zich in het equatoriale vlak.
2 Kernmembraan verschijnt.
3 Kerninhoud is egaal, chromosomen zijn niet te zien.
4 Chromatiden despiraliseren en de cel snoert in; de groeifase kan beginnen.
5 Chromosomen worden uit elkaar getrokken.
6 Centriolen vormen spoeldraden.
7 Verdubbelde chromosomen zijn zichtbaar en bestaan elk uit twee chromatiden.
Question

2

In welke fase van de zwangerschap worden alle orgaanstelsels aangelegd?
Question

3

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De trofoblast is de voorloper van het embryo.
Uit de concentratie cellen in de blastulaholte ontwikkelt zich later de placenta.
De centrale holte van de blastocyste wordt dooierzak genoemd.
In de blastulaholte bevinden zich cellen die de voorloper zijn van het embryo.
Question

4
Bij de groei en ontwikkeling van de mens treedt differentiatie van cellen op. Wat wordt daarmee bedoeld?
Question

5
Hoe noem je het verschijnsel dat (groepen) cellen door hun specifieke bouw het vermogen krijgen om een bepaalde functie uit te oefenen?
Question

6
<BR>Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?<BR><BR>
De kiemschijf bestaat meteen uit ectoderm, mesoderm en entoderm.
Uitstulpingen van de chorion worden chorionvlokken genoemd.
De vruchtvliezen worden ook wel eivliezen genoemd.
De hechtsteel ontwikkelt zich tot placenta.
Question

7
Wat is van toepassing op de zygote? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

8
Hieronder staan enkele fasen van de mitose. Zet de fasen in de goede volgorde.

Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De erfelijke aanleg en de hormonale regeling zijn twee erg belangrijke exogene factoren.
De groei en ontwikkeling van een mens worden hoofdzakelijk bepaald door erfelijke aanleg.
Tot de exogene factoren die een rol spelen bij de groei en ontwikkeling van een mens behoren goede voeding, milieuomstandigheden en sociale, culturele en economische omstandigheden.
Zowel endogene als exogene factoren bepalen de groei en ontwikkeling van een mens.
De groei en ontwikkeling van een mens wordt hoofdzakelijk bepaald door exogene factoren.
Question

10

Wat is van toepassing op (de groei van) een pijpbeen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.