Questionmark Perception
Dec 18 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De centrale holte van de blastocyste wordt dooierzak genoemd.
In de blastulaholte bevinden zich cellen die de voorloper zijn van het embryo.
De trofoblast is de voorloper van het embryo.
Uit de concentratie cellen in de blastulaholte ontwikkelt zich later de placenta.
Question

2
Wat is een belangrijke functie van de fontanellen?
Question

3

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Het foramen ovale bevindt zich in het septum cordis ter hoogte van de linker en rechter ventrikel.
De stroomrichting van het bloed in de arteriae umbilicales is naar de foetus toe.
De ductus arteriosus is een verbinding tussen de vena cava superior en de aorta.
De vena umbilicalis bevat zuurstofrijk bloed.
Het bloed dat door de ductus venosus stroomt, bevat relatief weinig zuurstof.
Het bloed in de arteriae umbilicalis bevat meer koolstofdioxide dan het bloed in de vena umbilicalis.
Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Tot zenuwcellen gedifferentieerde cellen houden het vermogen om te delen.
Een kraakbeencel, een zaadcel en een zintuigcel zijn voorbeelden van cellen die niet meer kunnen delen.
Stamcellen houden het vermogen hun hele bestaan mitose uit te voeren.
Door ziekte verdwenen spiercellen kunnen uit ongedifferentieerde stamcellen bijgemaakt worden.
Alleen bloed- en botcellen kunnen in een volwassen mens vervangen worden.
Dekcellen kunnen bij verlies bijgemaakt worden.
Question

5
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Tijdens de celcyclus duurt de delingsfase altijd veel langer dan de groeifase.
Een cel met 2 x 23 chromosomen is een diploïde cel.
Alle cellen in het menselijk lichaam bevatten 46 chromosomen.
De functie van het centrosoom is de vorming van trekdraden tijdens de mitose.
Verdubbeling van de chromatiden vindt plaats vlak voor ze vanuit het equatoriale vlak uit elkaar worden getrokken.
Question

6

In welke fase van de zwangerschap worden alle orgaanstelsels aangelegd?
Question

7
Tijdens de levensloop van een mens vindt groei van (delen van) het lichaam plaats. Wat wordt hier onder groei verstaan?
Question

8
Welke holte wordt gedurende de embryogenese steeds groter?

Question

9
Op welk moment in de zwangerschap differentiëren de geslachtsorganen tot mannelijk of vrouwelijk?
Question

10
Wat is van toepassing op de zygote? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.