Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De centrale holte van de blastocyste wordt dooierzak genoemd.
In de blastulaholte bevinden zich cellen die de voorloper zijn van het embryo.
De trofoblast is de voorloper van het embryo.
Uit de concentratie cellen in de blastulaholte ontwikkelt zich later de placenta.
Question

2
Hieronder staan enkele fasen van de mitose. Zet de fasen in de goede volgorde.

Question

3

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De stroomrichting van het bloed in de arteriae umbilicales is naar de foetus toe.
Het bloed dat door de ductus venosus stroomt, bevat relatief weinig zuurstof.
De vena umbilicalis bevat zuurstofrijk bloed.
Het foramen ovale bevindt zich in het septum cordis ter hoogte van de linker en rechter ventrikel.
De ductus arteriosus is een verbinding tussen de vena cava superior en de aorta.
Het bloed in de arteriae umbilicalis bevat meer koolstofdioxide dan het bloed in de vena umbilicalis.
Question

4

Gedurende de eerste acht dagen van de zwangerschap gebeurt er van alles met het embryo. Zet de begrippen die bij deze gebeurtenissen horen in de juiste volgorde. Begin bij zygote. 

Question

5
Wat is van toepassing op de zygote? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

6
Tijdens de levensloop van een mens vindt groei van (delen van) het lichaam plaats. Wat wordt hier onder groei verstaan?
Question

7
Hoe noem je het verschijnsel dat (groepen) cellen door hun specifieke bouw het vermogen krijgen om een bepaalde functie uit te oefenen?
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Een cel met 2 x 23 chromosomen is een diploïde cel.
Tijdens de celcyclus duurt de delingsfase altijd veel langer dan de groeifase.
De functie van het centrosoom is de vorming van trekdraden tijdens de mitose.
Alle cellen in het menselijk lichaam bevatten 46 chromosomen.
Verdubbeling van de chromatiden vindt plaats vlak voor ze vanuit het equatoriale vlak uit elkaar worden getrokken.
Question

9
Sleep de juiste cijfers naar de juiste plaats.

1 Chromosomen rangschikken zich in het equatoriale vlak.
2 Kernmembraan verschijnt.
3 Kerninhoud is egaal, chromosomen zijn niet te zien.
4 Chromatiden despiraliseren en de cel snoert in; de groeifase kan beginnen.
5 Chromosomen worden uit elkaar getrokken.
6 Centriolen vormen spoeldraden.
7 Verdubbelde chromosomen zijn zichtbaar en bestaan elk uit twee chromatiden.
Question

10

Na een zwangerschap van ongeveer 25 dagen zijn rondom het embryo een aantal vliezen en holten te onderscheiden. Van buiten naar binnen zijn dat ...