Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep de juiste cijfers naar de juiste plaats.

1 Chromosomen rangschikken zich in het equatoriale vlak.
2 Kernmembraan verschijnt.
3 Kerninhoud is egaal, chromosomen zijn niet te zien.
4 Chromatiden despiraliseren en de cel snoert in; de groeifase kan beginnen.
5 Chromosomen worden uit elkaar getrokken.
6 Centriolen vormen spoeldraden.
7 Verdubbelde chromosomen zijn zichtbaar en bestaan elk uit twee chromatiden.
Question

2

Na een zwangerschap van ongeveer 25 dagen zijn rondom het embryo een aantal vliezen en holten te onderscheiden. Van buiten naar binnen zijn dat ...
Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Stamcellen houden het vermogen hun hele bestaan mitose uit te voeren.
Dekcellen kunnen bij verlies bijgemaakt worden.
Door ziekte verdwenen spiercellen kunnen uit ongedifferentieerde stamcellen bijgemaakt worden.
Alleen bloed- en botcellen kunnen in een volwassen mens vervangen worden.
Tot zenuwcellen gedifferentieerde cellen houden het vermogen om te delen.
Een kraakbeencel, een zaadcel en een zintuigcel zijn voorbeelden van cellen die niet meer kunnen delen.
Question

4
Hieronder staan enkele fasen van de mitose. Zet de fasen in de goede volgorde.

Question

5
<BR>Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?<BR><BR>
De kiemschijf bestaat meteen uit ectoderm, mesoderm en entoderm.
Uitstulpingen van de chorion worden chorionvlokken genoemd.
De vruchtvliezen worden ook wel eivliezen genoemd.
De hechtsteel ontwikkelt zich tot placenta.
Question

6
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Verdubbeling van de chromatiden vindt plaats vlak voor ze vanuit het equatoriale vlak uit elkaar worden getrokken.
Een cel met 2 x 23 chromosomen is een diploïde cel.
De functie van het centrosoom is de vorming van trekdraden tijdens de mitose.
Tijdens de celcyclus duurt de delingsfase altijd veel langer dan de groeifase.
Alle cellen in het menselijk lichaam bevatten 46 chromosomen.
Question

7
Wat is een belangrijke functie van de fontanellen?
Question

8

Gedurende de eerste acht dagen van de zwangerschap gebeurt er van alles met het embryo. Zet de begrippen die bij deze gebeurtenissen horen in de juiste volgorde. Begin bij zygote. 

Question

9

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Uit de concentratie cellen in de blastulaholte ontwikkelt zich later de placenta.
In de blastulaholte bevinden zich cellen die de voorloper zijn van het embryo.
De trofoblast is de voorloper van het embryo.
De centrale holte van de blastocyste wordt dooierzak genoemd.
Question

10
Bij de groei en ontwikkeling van de mens treedt differentiatie van cellen op. Wat wordt daarmee bedoeld?