Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Als een vel papier met het formaat A0 80 g weegt, hoeveel weegt dan een vel papier met het formaat A4?

Question

2
De omtrek van een cirkel is 3,14 x middellijn. Wat is de omtrek van een cirkel met een middellijn van 9 cm?

Question

3
Hoeveel keer kan een vel papier met het formaat A5 in een vel papier met het formaat A1?

Question

4
We gaan 16 kilometer wandelen (met een snelheid van 4 km per uur). Na elke kilometer doen we 5 minuten rek- en strekoefeningen (behalve na de laatste kilometer). We gaan om 11.00 uur weg. Hoe laat komen op de plaats van bestemming aan?

Question

5
De vader van Youssef werkt 36 uur per week. Hoeveel uur werkt hij in een kwartaal?

Question

6
Hoe lang doet de aarde er over om om z'n eigen as heen te draaien?

Question

7
Jos zit in de brugklas. Elk lesuur duurt 50 minuten. Na het tweede uur heeft hij een pauze van 20 minuten. Na het vierde uur heeft hij een pauze van 30 minuten. Jos heeft op maandag 6 uur les en hij begint om 8.15 uur.
Jos is vrij om
uur.

Question

8
Welke twee getallen zijn samen 7?

Question

9
De dartvereniging is in 1987 opgericht. Wanneer viert zij het vijfde lustrum?

Question

10
Tel verder.
7,345 - 7,356 -
-