Questionmark Perception
Jul 13 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Over welke twee landen gaat deze les?
In dit land leven mannen en vrouwen zoveel mogelijk apart van elkaar:

In dit land is veel discussie over de cultuur: