Questionmark Perception
Dec 18 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Wat is het minst?

Question

2
Welke twee sommen hebben hetzelfde antwoord?

Question

3
Een rechthoek heeft een omtrek van 36 m. De lange zijden zijn twee keer zo lang als de korte zijden. Wat is de oppervlakte van de rechthoek?

Question

4
Hoeveel procent van de figuur is gekleurd.

Question

5
Hoeveel procent van de figuur is gekleurd?

Question

6
Is 1 dal meer of minder dan 100 liter? Of evenveel?

Question

7
Wat is de oppervlakte van een zwembad van 8m bij 12 m?

Question

8
Is een hm2 meer of minder dan een hectare? Of evenveel?

Question

9
Een kubus heeft een inhoud van 125 cm3. Hoe lang is elke zijde?

Question

10
15 % van 400 =