Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Is een hm2 meer of minder dan een hectare? Of evenveel?

Question

2
Wat is het minst?

Question

3
Een kubus heeft een inhoud van 125 cm3. Hoe lang is elke zijde?

Question

4
Hoeveel procent van de figuur is gekleurd?

Question

5
Is 1 m3 meer of minder dan 1 liter? Of evenveel?

Question

6
Hoeveel procent van de figuur is gekleurd?

Question

7
Een vierkant heeft een omtrek van 112 m. Wat is de oppervlakte?

Question

8
80% van 200 =

Question

9
In een zwembad gaat 750 m3 water. Hoeveel liter is dat?

Question

10
Welke twee sommen hebben dezelfde antwoorden?