Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Hoeveel procent van de figuur is gekleurd?

Question

2
Wat is het minst?

Question

3
Een rechthoek heeft een oppervlakte van 258 cm2. Welke afmetingen kan deze rechthoek NIET hebben?

Question

4
15 % van 400 =

Question

5
Is 1 dam2 meer of minder dan 1 are? Of evenveel?

Question

6
Jonas loopt 100 meter in 15 seconden. Hoeveel meter per seconde loopt hij?

Question

7
Een vierkant plein heeft een oppervlakte van 576 m2. Wat is de omtrek?

Question

8
Wat is het minst?

Question

9
Is 1 ton meer of minder dan 100 kilo? Of evenveel?

Question

10
Hoeveel procent van de figuur is gekleurd?