Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Wat is het minst?

Question

2
Wat is de oppervlakte van een kleed van 2,5 m bij 2,5 m?

Question

3
Wat is het meest?

Question

4
Is een hm2 meer of minder dan een hectare? Of evenveel?

Question

5
Hoeveel procent van de figuur is gekleurd?

Question

6
De lengte van een racecircuit is 5880 m. Er worden 13 rondes geraced. Hoeveel kilometer hebben de coureurs afgelegd?

Question

7
We hebben 6 kilometer gewandeld. We kijken de weg die we hebben gelopen na op een kaart met een schaal van 1:50 000. Hoeveel centimeter lang is onze route op de kaart?

Question

8
Hoeveel procent van de figuur is gekleurd?

Question

9
15 % van 400 =

Question

10
Is 1 ton meer of minder dan 100 kilo? Of evenveel?