Questionmark Perception
Oct 22 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Wat is het meest?

Question

2
25% van 800 =

Question

3
Een rechthoek heeft een oppervlakte van 258 cm2. Welke afmetingen kan deze rechthoek NIET hebben?

Question

4
De lengte van een racecircuit is 5880 m. Er worden 13 rondes geraced. Hoeveel kilometer hebben de coureurs afgelegd?

Question

5
Is 1 dal meer of minder dan 100 liter? Of evenveel?

Question

6
In een zwembad gaat 750 m3 water. Hoeveel liter is dat?

Question

7
Hoeveel procent van de figuur is gekleurd?

Question

8
Hoeveel procent van de figuur is gekleurd?

Question

9
Is een kilo meer of minder dan 1000 gram? Of evenveel?

Question

10
Wat is het meest?