Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Wat is het meest?

Question

2
Hoeveel procent van de figuur is gekleurd?

Question

3
Een kubus heeft een inhoud van 27 cm3. Hoe lang is elke zijde?

Question

4
30% van 600 =

Question

5
Hoeveel procent van de figuur is gekleurd?

Question

6
Is 1 m2 meer of minder dan 1 centiare? Of evenveel?

Question

7
We hebben 6 kilometer gewandeld. We kijken de weg die we hebben gelopen na op een kaart met een schaal van 1:50 000. Hoeveel centimeter lang is onze route op de kaart?

Question

8
Welke twee sommen hebben dezelfde antwoorden?

Question

9
Een vierkant plein heeft een oppervlakte van 576 m2. Wat is de omtrek?

Question

10
Is 1 mm meer of minder dan 0,01 m? Of evenveel?