Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Marco rijdt in 3 kwartier van Appeldam naar Perenbroek.
Josh doet er 1 uur en 5 minuten over.
En Myrte doet er 58 minuten over.
Hoe lang doen zij gemiddeld over deze afstand?

Question

2
Op een korte fietsvakantie van vier dagen rijden we gemiddeld 62 kilometer per dag.
De eerste dag rijden we 50 kilometer.
De tweede dag rijden we 82 kilometer.
De derde dag rijden we 72 kilometer.
Hoeveel kilometer rijden we de laatste dag?

Question

3
Welke uitspraak is waar?

Question

4
Er staan vier bomen in de tuin. Ze hebben alle vier een andere hoogte.
Welke uitspraak is waar?

Question

5
6 van de 15 jongens zitten op voetbal. Welke breuk past hierbij?

Question

6
De lange zijden van een rechthoek zijn twee keer zo lang als de korte zijden. De omtrek van de rechthoek is 24 cm. Wat is de oppervlakte?

Question

7
Wat is meer?

Question

8
Het is nu 13.50 uur. Hoe laat is het over 1000 minuten?

Question

9
Welk getal heeft de meeste nullen?

Question

10
In een doos gaan 30 blikken. Op een pallet passen 8 dozen. Bij de winkel worden 3 pallets afgeleverd. Dat zijn in totaal blikken.