Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
De vloerbedekking voor de kamer kost € 32 per meter. We kopen 6,75 meter. Hoeveel moeten we betalen?

Question

2
6 van de 10 auto's zijn tweedehands. Welke breuk past daarbij?

Question

3
1000 cent is euro.

Question

4
Marco rijdt in 3 kwartier van Appeldam naar Perenbroek.
Josh doet er 1 uur en 5 minuten over.
En Myrte doet er 58 minuten over.
Hoe lang doen zij gemiddeld over deze afstand?

Question

5
In Amsterdam is het 7 uur vroeger dan in Peking. Een vliegtuig van Amsterdam naar Peking doet er 9 uur over. Het vliegtuig vertrekt om 15.45 uur Nederlandse tijd uit Amsterdam. Als we aankomen in Peking is het daar . uur.

Question

6
We hebben 4 planken:
De eerste is 50 cm lang.
De tweede is 2 keer zo lang als de eerste.
De derde is 2 keer zo lang als de tweede.
De vierde is 2 keer zo lang als de derde.
Hoe lang zijn de planken gemiddeld?

Question

7
Door welke getallen kun je 100 delen?
Er zijn meer antwoorden mogelijk.

Question

8
Wat is meer?

Question

9
Een vierkant heeft een omtrek van 44 cm. Hoe groot is de oppervlakte?

Question

10
In groep 7a zitten 23 kinderen. Gemiddeld verkoopt elk kind 15 loten. In groep 7b zitten 27 kinderen. Gemiddeld verkoopt elk kind 13 loten. Welke uitspraak is waar?