Questionmark Perception
Oct 24 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Marco rijdt in 3 kwartier van Appeldam naar Perenbroek.
Josh doet er 1 uur en 5 minuten over.
En Myrte doet er 58 minuten over.
Hoe lang doen zij gemiddeld over deze afstand?

Question

2
6 van de 10 auto's zijn tweedehands. Welke breuk past daarbij?

Question

3
Wat is meer?

Question

4
1000 meter noemen we een .

Question

5
Er staan vier bomen in de tuin. Ze hebben alle vier een andere hoogte.
Welke uitspraak is waar?

Question

6
In Amsterdam is het 7 uur vroeger dan in Peking. Een vliegtuig van Amsterdam naar Peking doet er 9 uur over. Het vliegtuig vertrekt om 15.45 uur Nederlandse tijd uit Amsterdam. Als we aankomen in Peking is het daar . uur.

Question

7
100 is een liter.

Question

8
Wat is de gemiddelde waarde van alle verschillende euromunten?

Question

9
Welk getal heeft de meeste nullen?

Question

10
Er zijn 1070 kinderen ondervraagd. Ze moesten aangeven wat hun lievelingsdier was. 321 kinderen zeiden: hond.
Welk deel van de grafiek laat dit zien?