Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
75% van € 200 is € .

Question

2
20% van € 150 is € .

Question

3
Van de 120 wielrenners zijn er al 90 over de finish gekomen. Hoeveel procent is dat?

Question

4
80% is hetzelfde als:

Question

5
% van € 200 is € 80.

Question

6
Van de 30 jongens zitten er 18 op voetbal. Hoeveel procent is dat?

Question

7
10% is hetzelfde als:

Question

8
Van de 80 gloeilampen zijn er 16 kapot. Hoeveel procent is dat?

Question

9
Van de 136 mensen gaan er 68 op vakantie in Nederland. Hoeveel procent is dat?

Question

10
10% van € is € 23.