Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat wordt in de economie verstaan onder schaarse middelen?   


Question

2
Wat verstaat men onder de opportunity costs van gaswinning in het Waddengebied?  

Question

3
Gegeven zijn de twee onderstaande stellingen.

1.  Vrachtauto's zijn kapitaalgoederen, maar personenauto's zijn consumptiegoederen.
2.  Bij de productie gaat het zowel om goederen als om diensten.


Question

4
Welke productiefactoren onderscheiden we?Question

5
Waarom wordt de overheid gerekend tot de participanten van de ondernemingen?Question

6

Het managementproces bestaat uit een aantal stappen die in een logische volgorde moeten worden gezet.

Welk stappenplan is juist?

Question

7
Stel dat een handelaar in badkleding zijn assortiment uitbreidt met artikelen op het gebied van snowboarding en dergelijke.
Welke strategie volgt deze winkelier blijkbaar?


Question

8
Bij welk van de onderstaande ondernemingsvormen is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid?Question

9

Welk type grootheden vindt men op de balans van een onderneming?

Question

10
Waardoor kan de balans van een onderneming een geheime reserve bevatten?Question

11
Wat verstaat men onder een leveraged buy-out wanneer private equity-specialisten aandelen in een ondernemingen kopen?