Questionmark Perception
Dec 19 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Wat is waar?

Question

2
Wat is waar?

Question

3
Wat is waar?

Question

4
Hoeveel liter is 100 cl?

Question

5
Hoeveel ml is een cl?

Question

6
Hoeveel gram is een kilo?

Question

7
Wat is waar?

Question

8
Wat is de inhoud van een grote fles frisdrank?

Question

9
Hoeveel mg is een gram?

Question

10
Wat is waar?