Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Hoeveel weken heeft een jaar?
weken

Question

2
Maak de som.
9 x 9 =

Question

3
Welke tafelsom heeft als antwoord: 35?

Question

4
Vul in:
10,01 m = meter en centimeter

Question

5
Hoeveel uur is evenlang als 420 minuten?
uur

Question

6
Reken uit.
361 + 217 =

Question

7
Schrijf het volgende getal in cijfers: vijfhonderdzeven.

Question

8
Wat of wie is het minst zwaar?

Question

9
Welk getal is het grootst?

Question

10
Reken uit.
900 + 50 - 4 =