Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Wat of wie is het minst zwaar?

Question

2
Welk getal is het grootst?

Question

3
Reken uit.
400 - 30 - 6 =

Question

4
Schrijf het volgende getal in cijfers: negenhonderdzesendertig.

Question

5
Hoeveel dagen heeft een schrikkeljaar?
dagen

Question

6
Reken uit.
958 - 346 =

Question

7
Welke tafelsom heeft als antwoord: 35?

Question

8
Hoeveel uur is 4 x 3 kwartier?
uur

Question

9
Vul in:
3,45 m = meter en centimeter

Question

10
Maak de som.
4 x 4 =