Questionmark Perception
May 26 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Welke tafelsom heeft als antwoord: 16?

Question

2
Schrijf het volgende getal in cijfers: honderddrieënnegentig.

Question

3
Hoeveel weken heeft een jaar?
weken

Question

4
Reken uit.
200 + 70 - 3 =

Question

5
Wat of wie is het minst zwaar?

Question

6
Vul in:
3,45 m = meter en centimeter

Question

7
Reken uit.
864 - 251 =

Question

8
Hoe lang duurt de treinreis?
Vertrek:     11.20 uur
Aankomst: 12.12 uur
Reistijd: minuten

Question

9
Maak de som.
5 x 5 =

Question

10
Welk getal is het grootst?