Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Welke tafelsom heeft als antwoord: 21?

Question

2
Schrijf het volgende getal in cijfers: achthonderdachtenveertig.

Question

3
Maak de som.
3 x 3 =

Question

4
Het is nu 22.55 uur. Hoe lang duurt het tot 00.10 uur?
uur en minuten

Question

5
Hoeveel weken heeft een jaar?
weken

Question

6
Vul in:
10,01 m = meter en centimeter

Question

7
Reken uit.
958 - 346 =

Question

8
Welk getal is het grootst?

Question

9
Reken uit.
300 + 60 + 5 =

Question

10
1 kg =