Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Maak de som.
9 x 9 =

Question

2
Welk getal is het grootst?

Question

3
Hoeveel weken heeft een jaar?
weken

Question

4
Welke tafelsom heeft als antwoord: 28?

Question

5
Schrijf het volgende getal in cijfers: negenhonderdzesendertig.

Question

6
Vul in:
3,45 m = meter en centimeter

Question

7
Reken uit.
834 + 162 =

Question

8
Splits in uren en minuten.
120 minuten is uur en minuten

Question

9
Hoeveel gram is een halve kilo?

Question

10
Reken uit.
200 + 40 + 7 =