Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

Vraag 1 van de 7
Op de stoomtrein werkten de stoker en de machinist.
Wat is waar?
Klik de twee goede zinnen aan.