Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Natuurkunde deel 2 E - hoofdstuk 05

Question

1
Welke soort straling is geen kernstraling?

Question

2
Röntgenstraling ontstaat als;

Question

3
α-straling bestaat uit;

Question

4
β-straling bestaat uit;

Question

5
γ-straling bestaat uit;

Question

6
α-straling is;

Question

7
Een stof met een korte halfwaardetijd is;

Question

8
De activiteit van een preparaat is afgenomen tot een duizendste van de oorspronkelijk gemeten waarde. Dit betekent dat er;

Question

9
De doorgelaten straling bij een diktemeting;

Question

10
In een rookmelder wordt gebruikt gemakt van;

Question

11
Soms wordt een gezwel van binnenuit bestraald. Dit doet men door een radioactieve naald in het gezwel te brengen. Deze naald geeft;

Question

12
Door de regelstaven bij een kerncentrale verder uit de reactor te trekken;

Question

13
1 gram uranium (235U) bevat;

Question

14
Bij een bepaalde kernsplijting is het massadefect 0,001 u. Dit komt overeen met een massaverlies van;

Question

15
De hoogste stralingsdosis die we jaarlijks ontvangen is afkomstig van;