Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar de röntgenfoto's op bladzijde 67 van je leerlingenboek. Wat zie je aan de foto's? Klik de twee goede antwoorden aan.