Questionmark Perception
Feb 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Maak de rij af.
2 - 6 - -

Question

2
Maak de som.
48 - 23 =

Question

3
Maak de som.
71 + 24 =

Question

4
Er zitten 10 eieren in een doos. Hoeveel eieren zitten er in 6 dozen?
eieren

Question

5
Maak de rij af.
13 - 11 - -

Question

6
Hoe laat is het?

Question

7
Hoe laat is het?

Question

8
In één kistje passen 6 plantjes. Hoeveel kistjes zijn er nodig voor 24 plantjes?
kistjes

Question

9
Samen 50. Welke?

Question

10
Hoeveel euro?
euro