Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Maak de rij af.
15 - 12 - -

Question

2
Maak de som.
64 + 15 =

Question

3
Een hond heeft 4 poten. Hoeveel poten hebben 7 honden?

poten

Question

4
Samen 55. Welke?

Question

5
Hoe laat is het?

Question

6
Saliha verdeelt 20 snoepjes over 2 kinderen. Hoeveel snoepjes krijgt ieder kind?
snoepjes

Question

7
Hoeveel euro?
euro

Question

8
Maak de som.
98 - 24 =

Question

9
Hoe laat is het?

Question

10
Maak de rij af.
5 - 8 - -