Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

Vraag 1 van de 7
Veel burgers in Europa vinden dat ze sinds de revolutie van 1789 niets bereikt hebben.
Waarom vinden ze dat?