Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welk van de onderstaande landen maakt geen deel uit van de euroregio (medio 2011)?


Question

2
Van welke vorm van geld is sprake bij geld in een chipknip (elektronische portemonnee)?


Question

3
Waarom zijn hypotheekbanken niet-geldscheppende banken?


Question

4
Wat verstaat men onder de gulden regel van het bankbedrijf?


Question

5
Timo Wellensittich, een Duitse vakantieganger, betaalt met zijn chipknip € 25,30 aan een ober op een Amsterdams terras. Op zijn bankrekening heeft hij een saldotekort van € 188,70. Wat gebeurt er door deze transactie met de geldhoeveelheid?


Question

6
Jeremy Koons staat voor een bedrag van € 125,80 rood bij zijn bank. Hij pint voor een bedrag van € 60,- bij de Free Recordshop. De Free Recordshop had op dat moment een creditsaldo bij de bank. Welk gevolg heeft deze transactie voor de geldhoeveelheid?


Question

7
Gegeven is de bankbalans. De bank moet zich houden aan een minimale liquiditeit (kasdekking van de girale verplichtingen) van 20%.
Met welk percentage kan de bank, gegeven het bovenstaande, haar girale kredietverlening maximaal vergroten?
Alle bedragen luiden in miljoenen euro's.


Question

8
In welk van de onderstaande gevallen is sprake van geldvernietiging?


Question

9
Banken verlenen onder meer hun diensten aan ondernemingen bij het plaatsen van effecten (aandelen of obligaties). Hierbij kan het gaan om een guichet emissie of een overgenomen emissie. In welk van beide gevallen is het risico voor de emitterende onderneming het grootst?


Question

10
Wat verstaat men onder factoring?


Question

11
Onder welke omstandigheden is een bankrun het meest waarschijnlijk?

Question

12
Wanneer spreekt men van moral hazard?