Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wanneer was de tijd van de televisie en de computer?
Klik het goede antwoord aan.

Question

2
Vroeger speelden kinderen vaak buiten op straat. Weet je waarom?
Klik het goede antwoord aan.
Kinderen speelden veel op straat omdat:

Question

3
In de jaren '50 waren veel dingen anders dan nu.
Hieronder staan goede en foute zinnen.
Klik de goede zinnen aan.

Question

4
Hieronder staan vier zinnen over de begrippen. Schrijf het goede begrip erachter.
Kies uit astronaut, hippie, milieuvervuiling, provo, reclame, ruimtevaart.
Let op: je houdt twee begrippen over.

Iemand die in een raket in de ruimte reist is een
.
Een manier om mensen allerlei dingen te laten kopen noemen we
.
Als de grond en de lucht vies worden heet dat
.
Iemand die tegen oorlog is en bloemen draagt is een
.

Question

5
Wie was de eerste astronaut in de ruimte?
Klik het goede antwoord aan.
De eerste astronaut in de ruimte was:

Question

6
Sommige jongeren gaan zich héél anders gedragen en kleden dan hun ouders. De oudere mensen vinden deze jongeren maar lui en ongemanierd.
Hoe noemen ze die jongeren?

Question

7
Hieronder staan een aantal omschrijvingen van tijden.
Zet de tijden van oud naar nieuw in de juiste volgorde.

Question

8
Door de ruimtevaart zijn er veel nieuwe dingen uitgevonden. Welke van de volgende dingen zijn uitvindingen van de ruimtevaart?
Klik de goede antwoorden aan.

Question

9
Wat is een weckpot?
Klik het goede antwoord aan.
Een weckpot is:

Question

10
Wat zijn goede veranderingen?
Klik de goede antwoorden aan.
Goede veranderingen zijn: