Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Het getekende voorwerp wordt over een afstand van 5 m naar rechts verplaatst. Hoeveel arbeid wordt er door de getekende kracht F tijdens deze verplaatsing verricht.Question

2
Het getekende voorwerp wordt over een afstand van 5 m naar rechts verplaatst. Hoeveel arbeid wordt er door de getekende kracht F tijdens deze verplaatsing verricht.Question

3
Twee hijskranen verplaatsen een even grote last over dezelfde afstand maar de tweede kraan doet dit in de helft van de tijd van de eerste. De door de tweede kraan geleverde arbeid is dan:

Question

4
Twee hijskranen verplaatsen een even grote last over dezelfde afstand maar de tweede kraan doet dit in de helft van de tijd van de eerste. De door de tweede kraan geleverd vermogen is dan:

Question

5
De kortetermijnleveranciers van energie in voedingsmiddelen zijn de:

Question

6
De thermische of inwendige energie van een voorwerp is:

Question

7
Een heiblok van 15 kg  wordt 1 m opgetild. De zwaarte-energie van dit blok neemt toe met:

Question

8
Een vrachtauto met een totale massa van 30 ton rijdt met een snelheid van 30 m/s. De kinetische energie van deze auto bedraagt:

Question

9
Een voorwerp wordt door een horizontale kracht van 250 N voortgetrokken en legt daarbij een afstand af van 10 m. De door deze kracht geleverde arbeid is:

Question

10
Een kist ligt op een horizontaal vlak. Als de kracht schuin omhoog gaat werken zal de wrijving tussen voorwerp en draagvlak:

Question

11
Een elektromotor met een opgenomen vermogen van 1,5 kW heeft een rendement van 85%. Deze motor produceert aan warmte:

Question

12
Een elektrisch aangedreven hefbrug drukt een auto van 2000 kg in 15 seconden 1,8 m omhoog. Het totale rendement van de installatie bedraagt 32%. De energietoename van de auto bedraagt:

Question

13
Een elektrisch aangedreven hefbrug heft een auto met een rendement van 32% omhoog. De energietoename van deze auto bedraagt 25 kJ. De daarvoor door de gehele installatie uit het lichtnet opgenomen energie is:

Question

14
Een elektrisch aangedreven hefbrug drukt een auto van 2500 kg in 15 seconden 1,8 m omhoog. Het totale rendement van de installatie bedraagt 32%. Het opgenomen vermogen van deze brug is dan:

Question

15
In een woonhuis staat een cv-ketel met een vermogen van 28 kW. Het totale warmteverlies bedraagt op zeker moment 16 kW. Om de temperatuur constant te houden moet de ketel een vermogen leveren van: