Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Natuurkunde deel 2 B&W - Hoofdstuk 03

Question

1
Welke van onderstaande u,t-diagrammen geeft een trilling weer;

Question

2
Welke van onderstaande u,t-diagrammen geeft een harmonische trilling weer;

Question

3
In welke van onderstaande tijdsintervallen (gearceerd weergegeven) is zowel de uitwijking als de snelheid negatief.

Question

4
In welke van onderstaande tijdsintervallen (gearceerd weergegeven) is zowel de snelheid als de versnelling negatief.

Question

5
Een massa aan een veer voert een trilling uit met een amplitude van 5 cm en een frequentie van 2 Hz. Op t = 0 s beweegt de massa door de evenwichtsstand naar boven. De trillingstijd van deze massa is;

Question

6
Een massa aan een veer voert een trilling uit met een amplitude van 5 cm en een frequentie van 2 Hz. Op t = 0 s beweegt de massa door de evenwichtsstand naar boven. Op welk tijdstip zal de uitwijking voor de eerste keer -5 cm bedragen?

Question

7
Een massa van 1 kg wordt aan een touw van 1 m lengte gehangen en vormt zo een slinger. De slingertijd van deze slinger wordt;

Question

8
Een bepaalde massa wordt aan een touw met een bepaalde lengte gehangen en vormt zo een slinger met een bepaalde slingertijd.
De massa wordt 4x zo zwaar gemaakt. De nieuwe slingertijd is;

Question

9
Als er resonantie optreedt bij een trillend voorwerp zal;

Question

10
Of een trilling al of niet gevaarlijk is hangt af van;

Question

11
Een geluidstrilling plant zich in lucht voort met een snelheid van 340 m/s. De frequentie is 20 Hz. De golflengte bedraagt;

Question

12
Elektromagnetische straling plant zich voort met ene snelheid van 300.000 km/s. De golflengte bedraagt 3 cm. De frequentie is dus;

Question

13
In een lange veerspiraal kunnen;

Question

14
Een watergolf plant zich voort met een snelheid van 6 m/s. De golflegte bedraagt 5 m. Als gevolg van deze golf zal een drijvende dobber op en neer gaan bewegen met een trillingstijd van;

Question

15
Een gitaarsnaar heeft een lengte van 80 cm. De grondtoon in deze snaar heeft een golflengte van: