Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

 
Maak nu de proeftoets om na te gaan of je de behandelde tekst goed beheerst. Bepaal daarna, in overleg met je docent(e), of je delen van de stof moet herhalen of dat je verder kunt werken.

Kennis van de theorie
Question

1
Waaruit bestaat de kernzin van een alinea?
Question

2
Op welke twee opvallende plaatsen is een kernzin van een alinea vaak te vinden?Question

3
Wat is het belangrijkste doel van 'globaal lezen'?Question

4
Noteer twee vragen die je over een tekst kunt stellen bij 'kritisch lezen'.Question

5
Waarom is het noodzakelijk om een goede bronvermelding te maken bij een werkstuk of documentatiemap?Question

6
Welke broninformatie voeg je toe als je een citaat opneemt in een tekst?Question

7a
Noteer de betekenis van de volgende twee woorddelen uit het Grieks.
auto-
pseudo-Question

7b
Noteer bij elk woorddeel een voorbeeldwoord:
auto-
pseudo-Question

8
Waarom zijn de woorden überhaupt en commercial leenwoorden en geen barbarismen?Question

 
Lees de tekst 'Het interview als kruisverhoor. ' Klik op de titel om het venster met de tekst te openen, wanneer je de tekst bij het beantwoorden van een vraag nogmaals wilt lezen, klik dan op tekst)
Beantwoord daarna de onderstaande vragen.

Question

9
Wat is het onderwerp van deze tekst? Kies uit:              Tekst.Question

10
Citeer de kernzin van alinea 2.              Tekst.Question

11
Formuleer de hoofdgedachte in maximaal twintig woorden.             Tekst.Question

12
Maak een bronvermelding van de tekst die past bij het auteur-jaarsysteem.              Tekst.Question

 
Noteer de ontbrekende woorden van onderstaande zinnen.
Kies telkens een ander woord uit de pull-downreeks.
Question

13a
Doordat de/het
het wegens een technisch mankement liet afweten, kon dit tragische ongeval plaatsvinden.Question

13b
De/Het
die Japan aan de dag legde, deed menigeen het ergste vrezen.Question

13c
De commissie concludeert in het lijvige rapport aan de minister, dat de/het
van ex-gedetineerden te lang een sluitpost op de begroting is geweest.Question

13d
Dat Nederland nooit begonnen is aan de/het
van films en documentaires, schijnt vooral een ordinaire geldkwestie te zijn.Question

13e
De manier waarop ongekwalificeerd personeel in deze weeshuizen met kinderen omgaat, is
.Question

13f
De indiener van de motie somde slechts enkele zinvolle gegevens op, maar het grootste deel van zijn betoog was
.Question

13g
Gedurende de periode van het Derde Rijk vierde de/het
hoogtij.Question

13h
Een dag voor de operatie legde de/het
aan de patiënt uit hoe de ruggenprik zou worden uitgevoerd.Question

13i
Via de/het
waren de boeren in staat om tegen billijke tarieven kunstmest en dergelijke aan te schaffen.Question

13j
Als rechtgeaard
had hij geen begrip voor de strenge dogma's van de theoloog.Question

 
Verbeter de volgende zinnen waarin een verkeerd woord of een verkeerde uitdrukking is opgenomen.
Question

14a
De politie zette de aanval in tegen de zakkenrollers die de spoorlijn onveilig maakten.
Question

14b
De gemeentelijke overheid wilde na de herdenkingsdienst een streep zetten achter het gebeurde.Question

14c
De grijns op het gezicht van de brutale leerling werkte bij de docent als olie op de golven.Question

14d
Toen de vader op het stadhuis aangifte deed van de geboorte van zijn dochter, moest hij zich legimiteren.Question

14e
Hij is schijnbaar geslaagd voor zijn examen, want de vlag hangt uit bij zijn huis.Question

14f
Na lang twijfelen besloot zij toch met haar ouders op reis te gaan.Question

 
Verbeter de volgende zinnen door een fout woord/een foute uitdrukking te vervangen. Geef aan welke fout is gemaakt.

Kies uit:
-  vreemd woord
-  moeilijk woord
-  barbarisme
-  belgicisme.
Question

15a
De schietpartij in de lokalen heeft een grote impact op de scholieren gehad.Question

15b
Op de markt verkocht hij de collectie boeken aan een redelijke prijs.Question

15c
Reizigers met de bestemming New York moeten door de douane bij gate acht.Question

15d
Het meest interessante voorstel tot verbetering van het beleidsplan werd gedaan door twee stagiaires.Question

 
Verbeter de volgende zinnen door een fout woord/een foute uitdrukking te vervangen. Geef ook aan welke fout is gemaakt.

Kies uit:
-  modewoord
-  plat of grof woord
-  archaïsme
-  foutieve tautologie
-  foutief pleonasme.
Question

16a
Iris heeft best wel hard gewerkt dit jaar; hopelijk wordt zij bevorderd naar klas vijf.Question

16b
Het huis is dermate vervuild dat we de reinigingsdienst hebben laten komen.Question

16c
Veel leerlingen beschouwen huiswerk maken als een nutteloze verspilling van energie.Question

16d
Voor zijn vertrek naar het buitenland wil hij zijn post hebben doorgenomen, bovendien moet hij ook nog een nieuw e-mailadres doorgeven aan zijn vrienden.Question

 
In de zinnen komen de volgende fouten voor:
-  telegramstijl
-  woord te weinig
-  storende woordvolgorde.

Noteer welke fout gemaakt is en verbeter de zinnen.
Question

17a
Pieter werd gebeld of hij een proefabonnement op het regionale dagblad wilde nemen.Question

17b
Heeft u nog vragen, kunt u contact opnemen met de klantenservice.Question

17c
Weekendje weg? Lekker uitwaaien? Bel Bellevue in Egmond aan Zee.Question

17d
De rector vergeleek de resultaten van de havo-afdeling nauwkeurig met vorig jaar.