Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoofdstuk 3 gaat over de tijd van ontdekkers en hervormers en over de tijd van regenten en vorsten.
Bij deze tijdvakken horen twee plaatjes.
Welke zijn dit? Klik het goede antwoord aan.

Question

2
In 1648 komt er eindelijk een einde aan de Tachtigjarige oorlog.
Met welke vrede eindigt de oorlog?

De vrede

Question

3
Op welke datum wordt Den Briel veroverd door de Watergeuzen?

1 april

Question

4
Zet een N voor de zinnen die bij de noordelijke gewesten horen en een Z voor de zinnen die bij de zuidelijke gewesten horen.

zijn bang dat ze onderdrukt worden.
vinden dat alle gewesten protestant moeten worden.
er wonen veel protestanten.
sluiten de Unie van Utrecht.
kiezen toch voor Spanje
er wonen veel katholieken.
besluiten met z'n zevenen tegen Spanje te vechten.

Question

5
Leonardo da Vinci was een veelzijdig man.
Hieronder staan een aantal beroepen die hij uitoefende.
Zet de voorwerpen die hij in die beroepen maakte, erachter.


Question

6
Van wanneer tot wanneer was het Twaalfjarig bestand?

Van
tot

Question

7
Van Maurits en Van Oldenbarnevelt zijn de belangrijkste personen van de Republiek.
Van Maurits is dat duidelijk, maar waarom is Van Oldenbarnevelt zo belangrijk?

Question

8
Wat zijn de twee grote idealen van Willem van Oranje?

Question

9
Wat zijn Generaliteitslanden?

Question

10
Waarom willen de Spanjaarden nu wel vrede sluiten?
Klik het goede antwoord aan.

Question

11
De strijd gaat over en weer.
Hieronder staan een paar zinnen.
Zet de zinnen in de goede volgorde door erachter de juiste plek aan te geven. Te beginnen met 'De Tachtigjarige Oorlog begint met de slag bij Heiligerlee.' (1).


Question

12

Vul de woorden op de goede plaats in:
de gewesten
stadhouder
Republiek
het leger aanvoeren
zeven

In 1588 wordt de
opgericht.
Het gaat om
gewesten.
Ze benoemen Maurits als

Zijn belangrijkste taak is

De hoogste macht ligt bij