Questionmark Perception
Jul 04 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar de tekening op bladzijde 76 en 77 van je boek.
Wat zeggen de mensen bij de nummers?