Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Welk getal zit precies tussen 8,7 en 10,1 in?

Question

2
Wat is het dubbele van 15,46?

Question

3
Reken uit.
16,6 + 6,16 =

Question

4
Reken uit.
1000 x 9,01 =

Question

5
Wat is het dubbele van 9,87?

Question

6
Reken uit.
4,4 + 14,44 =

Question

7
Wat is het dubbele van 13,99?

Question

8
Reken uit.
100 x 9,2 =

Question

9
Welk getal zit precies tussen 3,2 en 8,0 in?

Question

10
Reken uit.
1000 x 1,08 =