Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Welk getal zit precies tussen 15,9 en 21,5 in?

Question

2
Wat is het dubbele van 15,46?

Question

3
Reken uit.
4,4 + 14,44 =

Question

4
Reken uit.
1000 x 1,5 =

Question

5
Reken uit.
1000 x 9,01 =

Question

6
Reken uit.
17,2 + 3,46 =

Question

7
Wat is het dubbele van 9,87?

Question

8
Wat is het dubbele van 2,08?

Question

9
Welk getal zit precies tussen 3,5 en 15,3 in?

Question

10
Reken uit.
100 x 0,021 =