Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Welk getal zit precies tussen 8,7 en 10,1 in?

Question

2
Reken uit.
25,5 + 5,25 =

Question

3
Reken uit.
1000 x 1,5 =

Question

4
Wat is het dubbele van 9,87?

Question

5
Reken uit.
1000 x 1,08 =

Question

6
Welk getal zit precies tussen 3,5 en 15,3 in?

Question

7
Welk getal zit precies tussen 1,9 en 9,1 in?

Question

8
Reken uit.
4,4 + 14,44 =

Question

9
Reken uit.
1000 x 9,01 =

Question

10
Wat is het dubbele van 15,46?