Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Wat is het dubbele van 9,87?

Question

2
Welk getal zit precies tussen 15,9 en 21,5 in?

Question

3
Welk getal zit precies tussen 3,5 en 15,3 in?

Question

4
Welk getal zit precies tussen 8,7 en 10,1 in?

Question

5
Reken uit.
16,6 + 6,16 =

Question

6
Reken uit.
13,7 + 2,43 =

Question

7
Reken uit.
17,2 + 3,46 =

Question

8
Welk getal zit precies tussen 3,2 en 8,0 in?

Question

9
Reken uit.
1000 x 9,01 =

Question

10
Reken uit.
1000 x 1,5 =