Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen.


Question

1
Reken uit.
100 x 0,021 =

Question

2
Welk getal zit precies tussen 3,2 en 8,0 in?

Question

3
Wat is het dubbele van 15,46?

Question

4
Welk getal zit precies tussen 1,9 en 9,1 in?

Question

5
Reken uit.
4,4 + 14,44 =

Question

6
Reken uit.
17,2 + 3,46 =

Question

7
Reken uit.
1000 x 1,08 =

Question

8
Wat is het dubbele van 2,08?

Question

9
Welk getal zit precies tussen 15,9 en 21,5 in?

Question

10
Reken uit.
1000 x 9,01 =