Questionmark Perception
Dec 11 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Over welke twee landen gaat deze les?
Schrijf achter elk land in welk deel van Europa het ligt.

-Europa
-Europa