Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is van toepassing op de standaardmens binnen het vakgebied anatomie en fysiologie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

I De bouw van een orgaansysteem bepaalt de functiemogelijkheden van dat orgaansysteem.
II Delen van het lichaam die gemist kunnen worden (bijvoorbeeld de keelamandelen) hebben geen functie.
Question

3
De onderzoeksmethode waarbij de buitenkant van (een deel van) het lichaam geobserveerd wordt, noem je ...
Question

4
Welke stelling is juist?
Question

5
Bij een zwangerschapscontrole onderzoekt een arts bij een zwangere vrouw of de ontwikkeling van het ongeboren kind goed verloopt. Welk onderzoek doet de arts?

Question

6
Welke stelling is juist?
Question

7
Welke afkorting wordt er in de Terminologia Anatomica gebruikt voor

Question

8
Bij welk(e) onderzoeksmethode(n) wordt röntgenstraling gebruikt?
Question

9
Hieronder zie je drie afbeeldingen.
Kies bij elke afbeelding de juiste onderzoeksmethode.

afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 3

Question

10

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.