Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Bij welk(e) onderzoeksmethode(n) wordt röntgenstraling gebruikt?
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

I De bouw van een orgaansysteem bepaalt de functiemogelijkheden van dat orgaansysteem.
II Delen van het lichaam die gemist kunnen worden (bijvoorbeeld de keelamandelen) hebben geen functie.
Question

3
Welke afkorting wordt er in de Terminologia Anatomica gebruikt voor

Question

4
Hieronder zie je drie afbeeldingen.
Kies bij elke afbeelding de juiste onderzoeksmethode.

afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 3

Question

5

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Amylase splitst zetmeel in monosachariden.
Lactase splitst lactose in een glucose- en een galactosemolecuul.
Lactase splitst lactose in twee glucosemoleculen.
Amylase splitst zetmeel in disachariden.
Maltase splitst maltose in een glucose- en een fructosemolecuul.
Maltase splitst maltose in twee glucosemoleculen.
Question

6

Uit welke chemische elementen bestaan koolhydraten?
Question

7
Wat is van toepassing op de standaardmens binnen het vakgebied anatomie en fysiologie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8
Welke stelling is juist?
Question

9
De onderzoeksmethode waarbij de buitenkant van (een deel van) het lichaam geobserveerd wordt, noem je ...
Question

10
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.