Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke afkorting wordt er in de Terminologia Anatomica gebruikt voor

Question

2

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

3
Welke stelling is juist?
Question

4
Bij een zwangerschapscontrole onderzoekt een arts bij een zwangere vrouw of de ontwikkeling van het ongeboren kind goed verloopt. Welk onderzoek doet de arts?

Question

5
De onderzoeksmethode waarbij de buitenkant van (een deel van) het lichaam geobserveerd wordt, noem je ...
Question

6
Vul in: anatomie of fysiologie.

Een meting van het zuurstofverbruik bij inspanning vertelt iets over de
van het lichaam.
Een CT-scan van de knie vertelt iets over de
van het lichaam.
Doppleronderzoek vertelt iets over de
van het lichaam.
Een röntgenonderzoek vertelt iets over de
van het lichaam.
Question

7
Wat is van toepassing op de standaardmens binnen het vakgebied anatomie en fysiologie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8
Welke stelling is juist?
Question

9
Bij welk(e) onderzoeksmethode(n) wordt röntgenstraling gebruikt?
Question

10
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.