Questionmark Perception
Oct 20 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is van toepassing op de standaardmens binnen het vakgebied anatomie en fysiologie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2
Welke stelling is juist?
Question

3
Welke stelling is juist?
Question

4
Bij welk(e) onderzoeksmethode(n) wordt röntgenstraling gebruikt?
Question

5

Uit welke chemische elementen bestaan koolhydraten?
Question

6
De onderzoeksmethode waarbij de buitenkant van (een deel van) het lichaam geobserveerd wordt, noem je ...
Question

7

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

8
Vul in: anatomie of fysiologie.

Een meting van het zuurstofverbruik bij inspanning vertelt iets over de
van het lichaam.
Een CT-scan van de knie vertelt iets over de
van het lichaam.
Doppleronderzoek vertelt iets over de
van het lichaam.
Een röntgenonderzoek vertelt iets over de
van het lichaam.
Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

I De bouw van een orgaansysteem bepaalt de functiemogelijkheden van dat orgaansysteem.
II Delen van het lichaam die gemist kunnen worden (bijvoorbeeld de keelamandelen) hebben geen functie.
Question

10
Hieronder zie je drie afbeeldingen.
Kies bij elke afbeelding de juiste onderzoeksmethode.

afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 3