Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Bij een zwangerschapscontrole onderzoekt een arts bij een zwangere vrouw of de ontwikkeling van het ongeboren kind goed verloopt. Welk onderzoek doet de arts?

Question

2
Bij welk(e) onderzoeksmethode(n) wordt röntgenstraling gebruikt?
Question

3
Welke stelling is juist?
Question

4

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Lactase splitst lactose in een glucose- en een galactosemolecuul.
Maltase splitst maltose in een glucose- en een fructosemolecuul.
Amylase splitst zetmeel in monosachariden.
Lactase splitst lactose in twee glucosemoleculen.
Amylase splitst zetmeel in disachariden.
Maltase splitst maltose in twee glucosemoleculen.
Question

5
Wat is van toepassing op de standaardmens binnen het vakgebied anatomie en fysiologie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6
De onderzoeksmethode waarbij de buitenkant van (een deel van) het lichaam geobserveerd wordt, noem je ...
Question

7
Welke stelling is juist?
Question

8
Hieronder zie je drie afbeeldingen.
Kies bij elke afbeelding de juiste onderzoeksmethode.

afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 3

Question

9
De onderzoeksmethode waarbij met een stethoscoop naar geluiden van het lichaam geluisterd wordt, noem je ...
Question

10
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.