Questionmark Perception
May 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
De onderzoeksmethode waarbij de buitenkant van (een deel van) het lichaam geobserveerd wordt, noem je ...
Question

2
Welke stelling is juist?
Question

3

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

4
De onderzoeksmethode waarbij met een stethoscoop naar geluiden van het lichaam geluisterd wordt, noem je ...
Question

5
Hieronder zie je drie afbeeldingen.
Kies bij elke afbeelding de juiste onderzoeksmethode.

afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 3

Question

6

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Maltase splitst maltose in twee glucosemoleculen.
Amylase splitst zetmeel in monosachariden.
Lactase splitst lactose in een glucose- en een galactosemolecuul.
Lactase splitst lactose in twee glucosemoleculen.
Amylase splitst zetmeel in disachariden.
Maltase splitst maltose in een glucose- en een fructosemolecuul.
Question

7
Welke afkorting wordt er in de Terminologia Anatomica gebruikt voor

Question

8
Wat is van toepassing op de standaardmens binnen het vakgebied anatomie en fysiologie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10
Vul in: anatomie of fysiologie.

Een meting van het zuurstofverbruik bij inspanning vertelt iets over de
van het lichaam.
Een CT-scan van de knie vertelt iets over de
van het lichaam.
Doppleronderzoek vertelt iets over de
van het lichaam.
Een röntgenonderzoek vertelt iets over de
van het lichaam.