Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke stelling is juist?

Question

2
Hieronder zie je drie afbeeldingen.
Kies bij elke afbeelding de juiste onderzoeksmethode.

afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 3

Question

3
Wat is van toepassing op de standaardmens binnen het vakgebied anatomie en fysiologie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6
De onderzoeksmethode waarbij de buitenkant van (een deel van) het lichaam geobserveerd wordt, noem je ...

Question

7
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

I De bouw van een orgaansysteem bepaalt de functiemogelijkheden van dat orgaansysteem.
II Delen van het lichaam die gemist kunnen worden (bijvoorbeeld de keelamandelen) hebben geen functie.
Question

8
Bij een zwangerschapscontrole onderzoekt een arts bij een zwangere vrouw of de ontwikkeling van het ongeboren kind goed verloopt. Welk onderzoek doet de arts?

Question

9

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Amylase splitst zetmeel in monosachariden.
Maltase splitst maltose in een glucose- en een fructosemolecuul.
Amylase splitst zetmeel in disachariden.
Lactase splitst lactose in een glucose- en een galactosemolecuul.
Lactase splitst lactose in twee glucosemoleculen.
Maltase splitst maltose in twee glucosemoleculen.
Question

10
De onderzoeksmethode waarbij met een stethoscoop naar geluiden van het lichaam geluisterd wordt, noem je ...