Questionmark Perception
Dec 11 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Vul in: anatomie of fysiologie.

Een meting van het zuurstofverbruik bij inspanning vertelt iets over de
van het lichaam.
Een CT-scan van de knie vertelt iets over de
van het lichaam.
Doppleronderzoek vertelt iets over de
van het lichaam.
Een röntgenonderzoek vertelt iets over de
van het lichaam.
Question

2

Uit welke chemische elementen bestaan koolhydraten?
Question

3

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

4
Wat is van toepassing op de standaardmens binnen het vakgebied anatomie en fysiologie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Lactase splitst lactose in twee glucosemoleculen.
Lactase splitst lactose in een glucose- en een galactosemolecuul.
Amylase splitst zetmeel in monosachariden.
Amylase splitst zetmeel in disachariden.
Maltase splitst maltose in een glucose- en een fructosemolecuul.
Maltase splitst maltose in twee glucosemoleculen.
Question

6
Hieronder zie je drie afbeeldingen.
Kies bij elke afbeelding de juiste onderzoeksmethode.

afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 3

Question

7
Welke stelling is juist?
Question

8
De onderzoeksmethode waarbij de buitenkant van (een deel van) het lichaam geobserveerd wordt, noem je ...
Question

9
Bij welk(e) onderzoeksmethode(n) wordt röntgenstraling gebruikt?
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

I De bouw van een orgaansysteem bepaalt de functiemogelijkheden van dat orgaansysteem.
II Delen van het lichaam die gemist kunnen worden (bijvoorbeeld de keelamandelen) hebben geen functie.