Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Bij welk(e) onderzoeksmethode(n) wordt röntgenstraling gebruikt?
Question

2
De onderzoeksmethode waarbij de buitenkant van (een deel van) het lichaam geobserveerd wordt, noem je ...
Question

3
Wat is van toepassing op de standaardmens binnen het vakgebied anatomie en fysiologie?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

4

Uit welke chemische elementen bestaan koolhydraten?
Question

5

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Lactase splitst lactose in twee glucosemoleculen.
Lactase splitst lactose in een glucose- en een galactosemolecuul.
Amylase splitst zetmeel in disachariden.
Amylase splitst zetmeel in monosachariden.
Maltase splitst maltose in een glucose- en een fructosemolecuul.
Maltase splitst maltose in twee glucosemoleculen.
Question

6

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

7
Bij een zwangerschapscontrole onderzoekt een arts bij een zwangere vrouw of de ontwikkeling van het ongeboren kind goed verloopt. Welk onderzoek doet de arts?

Question

8
Welke afkorting wordt er in de Terminologia Anatomica gebruikt voor

Question

9
Welke stelling is juist?
Question

10
Hieronder zie je drie afbeeldingen.
Kies bij elke afbeelding de juiste onderzoeksmethode.

afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 3