Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke stelling is juist?
Question

2

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

3
Vul in: anatomie of fysiologie.

Een meting van het zuurstofverbruik bij inspanning vertelt iets over de
van het lichaam.
Een CT-scan van de knie vertelt iets over de
van het lichaam.
Doppleronderzoek vertelt iets over de
van het lichaam.
Een röntgenonderzoek vertelt iets over de
van het lichaam.
Question

4

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Amylase splitst zetmeel in disachariden.
Lactase splitst lactose in een glucose- en een galactosemolecuul.
Lactase splitst lactose in twee glucosemoleculen.
Maltase splitst maltose in twee glucosemoleculen.
Maltase splitst maltose in een glucose- en een fructosemolecuul.
Amylase splitst zetmeel in monosachariden.
Question

5
De onderzoeksmethode waarbij met een stethoscoop naar geluiden van het lichaam geluisterd wordt, noem je ...
Question

6
Hieronder zie je drie afbeeldingen.
Kies bij elke afbeelding de juiste onderzoeksmethode.

afbeelding 1

afbeelding 2

afbeelding 3

Question

7

Uit welke chemische elementen bestaan koolhydraten?
Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

I De bouw van een orgaansysteem bepaalt de functiemogelijkheden van dat orgaansysteem.
II Delen van het lichaam die gemist kunnen worden (bijvoorbeeld de keelamandelen) hebben geen functie.
Question

9
Welke stelling is juist?
Question

10
Welke afkorting wordt er in de Terminologia Anatomica gebruikt voor