Questionmark Perception
Sep 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk naar bladzijde 20 en 21 in je boek.
Zoek bij elke foto de goede zin.