Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Waar of niet waar? Klik het goede antwoord aan.

Met je zintuigen vang je prikkels op.
Zonder zenuwen zou je niks kunnen horen.
Je kunt je zenuwen vergelijken met touwtjes die je aan elkaar kunt vastknopen.
Je hersenen sturen altijd hetzelfde bericht naar je spieren.
Horen, proeven, ruiken, zien en voelen doe je met je zintuigen.

Question

2

Kijk naar het plaatje. Je voelt met je vingers iets scherps. Wat gebeurt er nu?
Zet de zinnen in de goede volgorde van 1 tot 4. Kies het goede cijfer.

Question

3
Welke drie zinnen zijn waar? Klik ze aan.

Question

4

Kijk naar het plaatje. Kies de goede cijfers bij de woorden.

Question

5

Weet jij hoe een oog eruitziet? Kies het goede cijfer bij het deel van je oog.

Question

6
Kies telkens het goede woord in de zin.

Als je snel ronddraait, word je duizelig. Dat komt doordat de
in je oren zijn gevuld met een vloeistof. Bij het ronddraaien klotst die vloeistof heen en weer. Als je stopt met ronddraaien, duurt het even voordat deweer stil in je evenwichtsorganen ligt. Als de voeistof stilligt, kunnen je de berichten weer aan jedoorgeven.

Question

7
Geluid bestaat uit trillingen in de lucht. Welk deel van je oor neemt de geluidstrillingen van de lucht over? Klik het goede onderdeel aan.

Question

8
Kies de goede woorden bij elkaar.

Question

9
Door onze ooglens wordt alles wat we zien op de kop gezet. Hoe komt het dat we alles toch normaal zien? Klik het goede antwoord aan.

Question

10
Welke twee zinnen zijn waar? Klik ze aan.

Question

11
Welke zin is waar? Klik hem aan.