Questionmark Perception
Oct 24 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Endorfine is een
Acetylcholine is een
Adrenaline is een
Serotonine is een
Een impuls wordt bij de postsynaptische membraam opgewekt door een
Er worden bij de postsynaptische membraan geen impulsen opgewekt door
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Gliacellen zijn gespecialiseerde neuronen.
De impulsrichting in de axon is van het zenuwcellichaam af.
De myelineschede rond een axon wordt door het neuron zelf gevormd.
Een zenuwcel heeft meerdere dendrieten, maar slechts één axon.
De dendrieten van zenuwcellen zijn omgeven door een myelineschede.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Waaruit bestaat de cortex van het cerebrum hoofdzakelijk?
Question

5

Welke hersenzenuw reguleert onder andere de klierwerking van het spijsverteringsstelsel?
Question

6

Wat is het verschil tussen de voorwaardelijke reflex en de onvoorwaardelijke reflex?
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.&nbsp;<BR><BR>
De schedel en wervelkolom beschermen het
De hersenzenuwen behoren tot het
De grensstreng behoort tot het
Het verlengde merg wordt gerekend tot het
De ruggenmergszenuwen behoren tot het
Het ruggenmerg behoort tot het
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.