Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Welke hersenzenuwen zijn gemengde zenuwen?
Question

3
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

5
Langs welke hersenzenuwen lopen impulsen bij de smaakgewaarwording?
Question

6

Welk effect heeft gastrine op de spijsvertering?
Question

7
Hoe heet de zenuw die het strottenhoofd innerveert?
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Als een moeder haar baby borstvoeding geeft, treedt de toeschietreflex op. Wat is de prikkel voor deze reflex?
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.