Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Op welk moment bij het slikken start de slikreflex?
Question

2

Uit welke delen bestaat een synaps?
Question

3

Een depolarisatie van de zenuwcel wordt altijd gevolgd door een repolarisatie. Wat gebeurt er bij repolarisatie?
Question

4

Hoe heet de dubbele plooi van de pia mater in het mediosagittale vlak tussen de hemisferen van het cerebrum?
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Wat is van toepassing op hersenvocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
De speekselreflex is een
De braakreflex is een
De terugtrekreflex is een
De mictiereflex is een
De pupilreflex is een
De kniepeesreflex is een
Het corneareflex is een
De buikhuidreflex is een
Question

9

Welke achtereenvolgende gebeurtenissen leiden tot een actiepotentiaal en de erna optredende depolarisatie? Begin bij 'De celmembraan wordt doorlaatbaar voor natrium.'

Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.