Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Hieronder staan de gebeurtenissen die in het lichaam van de moeder bij het toeschietreflex optreden. Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde, vanaf het moment dat de baby aan de tepel begint te zuigen.

Question

2
Welke delen van de hersenen maken deel uit van het limbische systeem? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

3
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.
De kniepeesreflex is een
De terugtrekreflex is een
Het corneareflex is een
De buikhuidreflex is een
De mictiereflex is een
De speekselreflex is een
De pupilreflex is een
De braakreflex is een
Question

4

Uit welk type neuronen bestaan de voorhoorns van het ruggenmerg hoofdzakelijk?
Question

5

Uit welke delen bestaat een synaps?
Question

6

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

7

Hieronder staan de fasen van de reflexboog. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij de prikkel.

Question

8
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De dendrieten van zenuwcellen zijn omgeven door een myelineschede.
De impulsrichting in de axon is van het zenuwcellichaam af.
Een zenuwcel heeft meerdere dendrieten, maar slechts één axon.
Gliacellen zijn gespecialiseerde neuronen.
De myelineschede rond een axon wordt door het neuron zelf gevormd.
Question

9

Uit welke delen bestaat de hersenstam?
Question

10

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.