Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is van toepassing op hersenvocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Wat zijn neurosecretoire cellen?
Question

6

Wat is het verschil tussen sensorische input en motorische output bij de werking van het zenuwstelsel?
Question

7

Welke hersenzenuwen zijn gemengde zenuwen?
Question

8

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De nucleus ruber en de nucleus nigra liggen in het mesencephalon.
Hoe meer het formatio reticularis geprikkeld wordt, hoe inactiever het lichaam wordt.
Functionele centra die de homeostase in het lichaam beïnvloeden, liggen in het verlengde merg.
De decussatio pyramidum ligt in de pons cerebri.
De medulla oblongata bevat schakelcentra van de extrapiramidale banen.
De nervi craniales behoren tot de hersenstam.
De formatio reticularis omvat delen van het mesencephalon, de pons en de medulla oblongata.
Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10

Welke achtereenvolgende gebeurtenissen leiden tot een actiepotentiaal en de erna optredende depolarisatie? Begin bij 'De celmembraan wordt doorlaatbaar voor natrium.'