Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Hieronder staan de fasen van de reflexboog. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij de prikkel.

Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Waaruit bestaat de cortex van het cerebrum hoofdzakelijk?
Question

4

Hieronder staan de gebeurtenissen die in het lichaam van de moeder bij het toeschietreflex optreden. Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde, vanaf het moment dat de baby aan de tepel begint te zuigen.

Question

5

Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

6

Welke hersenzenuw reguleert onder andere de klierwerking van het spijsverteringsstelsel?
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
De myelineschede rond een axon wordt door het neuron zelf gevormd.
Gliacellen zijn gespecialiseerde neuronen.
De dendrieten van zenuwcellen zijn omgeven door een myelineschede.
De impulsrichting in de axon is van het zenuwcellichaam af.
Een zenuwcel heeft meerdere dendrieten, maar slechts één axon.
Question

10
Wat zijn neurosecretoire cellen?