Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Hoe heet de dubbele plooi van de pia mater in het mediosagittale vlak tussen de hemisferen van het cerebrum?
Question

2

Wat is de rol van de hypothalamus bij de afgifte van ADH?
Question

3
Welke stelsels zijn verantwoordelijk voor de vegetatieve regulatie?

Question

4

Vul achter elk cijfer het juiste begrip in.

Question

5

Uit welke delen bestaat een synaps?
Question

6

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Basale ganglia zijn zenuwknopen in het CZS.
Zenuwen van het PZS zijn altijd gemengde zenuwen.
Associatiebanen verbinden het PZS met het CZS.
Efferente banen zijn afdalende banen.
Spinale ganglia behoren tot het PZS.
Een ganglion is een zenuwknoop in het CZS.
Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.&nbsp;<BR><BR>
De schedel en wervelkolom beschermen het
De hersenzenuwen behoren tot het
De grensstreng behoort tot het
Het verlengde merg wordt gerekend tot het
De ruggenmergszenuwen behoren tot het
Het ruggenmerg behoort tot het
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Het hartregulatiecentrum ligt in de wand van de arcus aortae.
Neurale regulatie van de bloeddruk vindt plaats via zenuwen van het animale zenuwstelsel.
Het vasomotorisch centrum ligt in het verlengde merg.
Het vasomotorisch centrum wordt teruggekoppeld door middel van sensorische informatie vanuit het hart.
Het vasomotorisch centrum maakt deel uit van het vegetatieve zenuwstelsel.