Questionmark Perception
Oct 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Wat weegt 1200 kilo?

Question

2
Met welke maat meet je het gewicht van een pakje boter?

Question

3
Welke vorm heeft het dak van een kerktoren?

Question

4
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
70 000 +
= 1 000 000

Question

5
Schrijf het getal op in cijfers.
Zevenhonderdelfduizend driehonderdzesenzestig

Question

6
Ik ben een rechthoek, maar wel een heel bijzondere. Wat ben ik?

Question

7
Met welke maat meet je het gewicht van een brief?

Question

8
Wat meten we als we dit doen?
Van een figuur tellen we de beide lengtes en de beide breedtes bij elkaar op.

Question

9
Welke vorm heeft een wigwam?

Question

10
Wat weegt een kilo?