Questionmark Perception
Jun 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Ik ben een rechthoek, maar wel een heel bijzondere. Wat ben ik?

Question

2
Met welke maat meet je de inhoud van een benzinetank?

Question

3
Wat meten we als we dit doen?
We vermenigvuldigen de lengte van een figuur met de breedte.

Question

4
Wat weegt 1 gram?

Question

5
Wat weegt een halve kilo?

Question

6
Met welke maat meet je de lengte van een pen?

Question

7
Welke vorm heeft een sinaasappel?

Question

8
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
70 000 +
= 1 000 000

Question

9
Schrijf het getal in cijfers.
Vierhonderdnegenentachtigduizend vijf

Question

10
Welke vorm heeft een flatgebouw?