Questionmark Perception
Dec 18 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Met welke maat meet je de lengte van een spijkertje?

Question

2
Wat meten we als we dit doen?
We vermenigvuldigen de lengte van een figuur met 4.

Question

3
Wat weegt 100 gram?

Question

4
Wat weegt 1 gram?

Question

5
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
560 000 +
= 1 000 000

Question

6
Schrijf het getal in cijfers.
Honderdachtenveertigduizend driehonderdtweeënzeventig

Question

7
Welke vorm heeft een wigwam?

Question

8
Welke vorm heeft het dak van een kerktoren?

Question

9
Met welke maat meet je je eigen gewicht?

Question

10
Welke vorm heeft de aarde?