Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
882 000 +
= 1 000 000

Question

2
Wat weegt ongeveer een kilo?

Question

3
Welke vorm heeft het dak van een kerktoren?

Question

4
Wat weegt 1200 kilo?

Question

5
Met welke maat meet je het gewicht van een pakje boter?

Question

6
Welke vorm heeft een dobbelsteen?

Question

7
Ik ben een rechthoek, maar wel een heel bijzondere. Wat ben ik?

Question

8
Mijn hoogte is hetzelfde als mijn breedte. Mijn breedte is hetzelfde als mijn lengte.
Wat ben ik?

Question

9
Schrijf het getal in cijfers.
Driehonderdachtduizend zeshonderdeenendertig

Question

10
Met welke maat meet je de inhoud van een benzinetank?