Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Met welke maat meet je het gewicht van een zak aardappels?

Question

2
Mijn bodem is een vierkant en van de zijkant lijk ik een driehoek. Wat ben ik?

Question

3
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
740 000 +
= 1 000 000

Question

4
Welke vorm heeft een wigwam?

Question

5
Wat weegt tweeëneenhalve kilo?

Question

6
Met welke maat meet je de lengte van een spijkertje?

Question

7
Welke vorm heeft het dak van een kerktoren?

Question

8
Schrijf het getal in cijfers.
Tweehonderdvijfentwintigduizend negenhonderdvijftien

Question

9
Wat weegt 450 gram?

Question

10
Welke vorm heeft de aarde?