Questionmark Perception
Jul 17 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Wat weegt 250 gram?

Question

2
Wat meten we als we dit doen?
We vermenigvuldigen de lengte van een figuur met de breedte.

Question

3
Met welke maat meet je de afstand tussen Zwolle en Deventer?

Question

4
Schrijf het getal in cijfers.
Honderdachtenveertigduizend driehonderdtweeënzeventig

Question

5
Wat meten we als we dit doen?
Van een figuur tellen we de beide lengtes en de beide breedtes bij elkaar op.

Question

6
Met welke maat meet je het gewicht van een brief?

Question

7
Welke vorm heeft een sinaasappel?

Question

8
Welke vorm heeft een boomstam?

Question

9
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
390 000 +
= 1 000 000

Question

10
Wat weegt 1 gram?