Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Met welke maat meet je je eigen gewicht?

Question

2
Welke vorm heeft een blikje kattenvoer?

Question

3
Met welke maat meet je de lengte van een spijkertje?

Question

4
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
850 000 +
= 1 000 000

Question

5
Wat weegt een kilo?

Question

6
Welke vorm heeft een sinaasappel?

Question

7
Schrijf het getal op in cijfers.
Vijfhonderddrieëntwintigduizend honderdachttien

Question

8
Mijn hoogte is hetzelfde als mijn breedte. Mijn breedte is hetzelfde als mijn lengte.
Wat ben ik?

Question

9
Wat weegt tweeëneenhalve kilo?

Question

10
Wat meten we als we dit doen?
We vermenigvuldigen de lengte van een figuur met 4.