Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Wat weegt een kilo?

Question

2
Wat weegt 1200 kilo?

Question

3
Met welke maat meet je het gewicht van een brief?

Question

4
Met welke maat meet je de hoogte van een tafel?

Question

5
Ik ben een rechthoek, maar wel een heel bijzondere. Wat ben ik?

Question

6
Vul aan tot een miljoen. Hoeveel moet erbij?
560 000 +
= 1 000 000

Question

7
Welke vorm heeft een blikje kattenvoer?

Question

8
Wat meten we als we dit doen?
We vermenigvuldigen de lengte van een figuur met de breedte.

Question

9
Schrijf het getal op in cijfers.
Vijfhonderddrie├źntwintigduizend honderdachttien

Question

10
Welke vorm heeft een dobbelsteen?