Questionmark Perception
Feb 16 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is van toepassing op osteoporose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2
Wat is heksenmelk?
Question

3
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De erfelijke aanleg en de hormonale regeling zijn twee erg belangrijke exogene factoren.
De groei en ontwikkeling van een mens wordt hoofdzakelijk bepaald door exogene factoren.
Tot de exogene factoren die een rol spelen bij de groei en ontwikkeling van een mens behoren goede voeding, milieuomstandigheden en sociale, culturele en economische omstandigheden.
Zowel endogene als exogene factoren bepalen de groei en ontwikkeling van een mens.
De groei en ontwikkeling van een mens worden hoofdzakelijk bepaald door erfelijke aanleg.
Question

4
Nadat de dood is ingetreden zijn binnen zo'n 48 uur achtereenvolgens kenmerkende verschijnselen aan de overledene waar te nemen. Hieronder staan de verschijnselen genoemd. Zet ze in de juiste chronologische volgorde. Begin bij 'oogboldruk is afgenomen'.

Question

5
Cellen hebben een levenscyclus die in drie fasen te verdelen is. Een daarvan is de functionele fase. Hoe is deze fase het best te omschrijven?

Question

6

Wat is van toepassing op de placenta en de navelstreng? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7
Wat is een belangrijke functie van de fontanellen?
Question

8

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Alle kiezen die tijdens de jeugd doorbreken, worden gewisseld.
De meeste vierjarige kinderen hebben een volledig melkgebit.
Een blijvend gebit inclusief de verstandkiezen telt 32 gebitselementen.
Het melkgebit bevat in totaal 24 gebitselementen.
Een kwadrant van het melkgebit bevat twee melkkiezen, een hoektand en twee snijtanden.
De eerste gebitselementen van het melkgebit breken gewoonlijk tijdens de kleuterfase door.
Question

9
Wat is van toepassing op de zygote? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

10
In de maag van een zuigeling wordt chymase geproduceerd. Wat is chymase?