Questionmark Perception
Aug 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoe komt het dat kleine kinderen tijdens het zwemmen meer afkoelen dan volwassenen?
Question

2
Wat is een belangrijke functie van de fontanellen?
Question

3
In de maag van een zuigeling wordt chymase geproduceerd. Wat is chymase?
Question

4

Na een zwangerschap van ongeveer 25 dagen zijn rondom het embryo een aantal vliezen en holten te onderscheiden. Van buiten naar binnen zijn dat ...
Question

5
Welke holte wordt gedurende de embryogenese steeds groter?

Question

6
In de peuter- en kleuterfase loop een kind vaak met zijn bolle buik naar voren. Hoe komt dit?
Question

7
Wat is meconium?
Question

8
Cellen hebben een levenscyclus die in drie fasen te verdelen is. Een daarvan is de functionele fase. Hoe is deze fase het best te omschrijven?

Question

9
Sleep de juiste cijfers naar de juiste plaats.

1 Chromosomen rangschikken zich in het equatoriale vlak.
2 Kernmembraan verschijnt.
3 Kerninhoud is egaal, chromosomen zijn niet te zien.
4 Chromatiden despiraliseren en de cel snoert in; de groeifase kan beginnen.
5 Chromosomen worden uit elkaar getrokken.
6 Centriolen vormen spoeldraden.
7 Verdubbelde chromosomen zijn zichtbaar en bestaan elk uit twee chromatiden.
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Tot de exogene factoren die een rol spelen bij de groei en ontwikkeling van een mens behoren goede voeding, milieuomstandigheden en sociale, culturele en economische omstandigheden.
De groei en ontwikkeling van een mens wordt hoofdzakelijk bepaald door exogene factoren.
De groei en ontwikkeling van een mens worden hoofdzakelijk bepaald door erfelijke aanleg.
De erfelijke aanleg en de hormonale regeling zijn twee erg belangrijke exogene factoren.
Zowel endogene als exogene factoren bepalen de groei en ontwikkeling van een mens.