Questionmark Perception
Oct 20 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke holte wordt gedurende de embryogenese steeds groter?

Question

2
Wat is van toepassing op de zygote? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

3
Wat is heksenmelk?
Question

4
<BR>Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?<BR><BR>
De hechtsteel ontwikkelt zich tot placenta.
De kiemschijf bestaat meteen uit ectoderm, mesoderm en entoderm.
De vruchtvliezen worden ook wel eivliezen genoemd.
Uitstulpingen van de chorion worden chorionvlokken genoemd.
Question

5
Wat is een belangrijke functie van de fontanellen?
Question

6

Door verouderingsverschijnselen hebben veel mensen vanaf ongeveer hun 50ste levensjaar een leesbril nodig. Dit komt door het optreden van de zogenoemde ouderdomsverziendheid. Waardoor wordt deze veroorzaakt?
Question

7
Op welk moment in de zwangerschap differentiëren de geslachtsorganen tot mannelijk of vrouwelijk?
Question

8
Nadat de dood is ingetreden zijn binnen zo'n 48 uur achtereenvolgens kenmerkende verschijnselen aan de overledene waar te nemen. Hieronder staan de verschijnselen genoemd. Zet ze in de juiste chronologische volgorde. Begin bij 'oogboldruk is afgenomen'.

Question

9

Wat is van toepassing op (de groei van) een pijpbeen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Alleen bloed- en botcellen kunnen in een volwassen mens vervangen worden.
Tot zenuwcellen gedifferentieerde cellen houden het vermogen om te delen.
Stamcellen houden het vermogen hun hele bestaan mitose uit te voeren.
Een kraakbeencel, een zaadcel en een zintuigcel zijn voorbeelden van cellen die niet meer kunnen delen.
Dekcellen kunnen bij verlies bijgemaakt worden.
Door ziekte verdwenen spiercellen kunnen uit ongedifferentieerde stamcellen bijgemaakt worden.