Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is van toepassing op (de groei van) een pijpbeen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2

Na een zwangerschap van ongeveer 25 dagen zijn rondom het embryo een aantal vliezen en holten te onderscheiden. Van buiten naar binnen zijn dat ...
Question

3
Cellen hebben een levenscyclus die in drie fasen te verdelen is. Een daarvan is de functionele fase. Hoe is deze fase het best te omschrijven?

Question

4

Wat is van toepassing op osteoporose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5

Gedurende de eerste acht dagen van de zwangerschap gebeurt er van alles met het embryo. Zet de begrippen die bij deze gebeurtenissen horen in de juiste volgorde. Begin bij zygote. 

Question

6

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De meeste vierjarige kinderen hebben een volledig melkgebit.
De eerste gebitselementen van het melkgebit breken gewoonlijk tijdens de kleuterfase door.
Het melkgebit bevat in totaal 24 gebitselementen.
Alle kiezen die tijdens de jeugd doorbreken, worden gewisseld.
Een kwadrant van het melkgebit bevat twee melkkiezen, een hoektand en twee snijtanden.
Een blijvend gebit inclusief de verstandkiezen telt 32 gebitselementen.
Question

7

De levensloop van een mens kan in een aantal ontwikkelingsstadia worden verdeeld, resulterend in acht opeenvolgende fasen. Hieronder staan de fasen genoemd. Zet ze in chronologische volgorde. Begin bij de neonatale fase.

Question

8
In de maag van een zuigeling wordt chymase geproduceerd. Wat is chymase?
Question

9

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

In de blastulaholte bevinden zich cellen die de voorloper zijn van het embryo.
De centrale holte van de blastocyste wordt dooierzak genoemd.
Uit de concentratie cellen in de blastulaholte ontwikkelt zich later de placenta.
De trofoblast is de voorloper van het embryo.
Question

10
Wat is meconium?