Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?
Alle cellen in het menselijk lichaam bevatten 46 chromosomen.
Verdubbeling van de chromatiden vindt plaats vlak voor ze vanuit het equatoriale vlak uit elkaar worden getrokken.
Tijdens de celcyclus duurt de delingsfase altijd veel langer dan de groeifase.
De functie van het centrosoom is de vorming van trekdraden tijdens de mitose.
Een cel met 2 x 23 chromosomen is een diploïde cel.
Question

2
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Tot de exogene factoren die een rol spelen bij de groei en ontwikkeling van een mens behoren goede voeding, milieuomstandigheden en sociale, culturele en economische omstandigheden.
De groei en ontwikkeling van een mens wordt hoofdzakelijk bepaald door exogene factoren.
Zowel endogene als exogene factoren bepalen de groei en ontwikkeling van een mens.
De groei en ontwikkeling van een mens worden hoofdzakelijk bepaald door erfelijke aanleg.
De erfelijke aanleg en de hormonale regeling zijn twee erg belangrijke exogene factoren.
Question

3
In de maag van een zuigeling wordt chymase geproduceerd. Wat is chymase?
Question

4
Sleep de juiste cijfers naar de juiste plaats.

1 Chromosomen rangschikken zich in het equatoriale vlak.
2 Kernmembraan verschijnt.
3 Kerninhoud is egaal, chromosomen zijn niet te zien.
4 Chromatiden despiraliseren en de cel snoert in; de groeifase kan beginnen.
5 Chromosomen worden uit elkaar getrokken.
6 Centriolen vormen spoeldraden.
7 Verdubbelde chromosomen zijn zichtbaar en bestaan elk uit twee chromatiden.
Question

5
Tijdens de levensloop van een mens vindt groei van (delen van) het lichaam plaats. Wat wordt hier onder groei verstaan?
Question

6

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het melkgebit bevat in totaal 24 gebitselementen.
De eerste gebitselementen van het melkgebit breken gewoonlijk tijdens de kleuterfase door.
De meeste vierjarige kinderen hebben een volledig melkgebit.
Een blijvend gebit inclusief de verstandkiezen telt 32 gebitselementen.
Alle kiezen die tijdens de jeugd doorbreken, worden gewisseld.
Een kwadrant van het melkgebit bevat twee melkkiezen, een hoektand en twee snijtanden.
Question

7
Wat is van toepassing op de zygote? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Question

8

Wat is van toepassing op de placenta en de navelstreng? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9
In de peuter- en kleuterfase loop een kind vaak met zijn bolle buik naar voren. Hoe komt dit?
Question

10

Wat is van toepassing op (de groei van) een pijpbeen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.