Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is van toepassing op osteoporose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Uit de concentratie cellen in de blastulaholte ontwikkelt zich later de placenta.
In de blastulaholte bevinden zich cellen die de voorloper zijn van het embryo.
De trofoblast is de voorloper van het embryo.
De centrale holte van de blastocyste wordt dooierzak genoemd.
Question

3
Wat is heksenmelk?
Question

4
Welke holte wordt gedurende de embryogenese steeds groter?

Question

5

Wat is van toepassing op atherosclerose? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

6
Op welk moment in de zwangerschap differentiëren de geslachtsorganen tot mannelijk of vrouwelijk?
Question

7
Hoe noem je het verschijnsel dat (groepen) cellen door hun specifieke bouw het vermogen krijgen om een bepaalde functie uit te oefenen?
Question

8
In de maag van een zuigeling wordt chymase geproduceerd. Wat is chymase?
Question

9
Hoe komt het dat kleine kinderen tijdens het zwemmen meer afkoelen dan volwassenen?
Question

10

Wat is van toepassing op de placenta en de navelstreng? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.