Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Kijk in de atlas naar een kaart van Nederland. In gebieden met veel water komen vaak trekvogels voor. Welke gebieden zijn dat? Klik de goede antwoorden aan.