Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Wat gebeurt er als er lucht tussen de pleura van een long komt?
Question

3

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5
Wat gebeurt er als vasoconstrictie in het subpapillaire vaatnetwerk optreedt?
Question

6

Bij rustige expiratie wordt de luchtuitstroom voornamelijk veroorzaakt door ...
Question

7

Welk hersenvlies voorziet het hersenweefsel van zuurstof en voedingsstoffen?
Question

8
Welke delen kom je van binnen naar buiten tegen bij transversale doorsnede van een linkerventrikel?
Question

9
Wat is het voordeel van de hoefijzervorm van de kraakbeenringen van de trachea?
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De belangrijkste prikkel voor het ademcentrum om de ademhaling te versnellen is de daling van de zuurstofspanning van het bloed.
Delen van het verlengde merg en de hersenstam hebben invloed op de regulatie van de ademhaling.
Het ademcentrum wordt remmend teruggekoppeld zodra de PCO2 van het bloed te hoog wordt.
De prikkel van het hering-breuerreflex is de rekkingstoestand van de wand van de alveoli.
Zodra de pH van het bloed te laag wordt, versnelt de ademhaling.
De chemosensoren in de aortaboog en de arteriae carotis communis zijn alleen gevoelig voor de pH.