Questionmark Perception
Jun 19 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

2

Waardoor zijn T-helpercellen zo belangrijk voor de goede werking van het immuunsysteem?
Question

3
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Wat is van toepassing op de anatomische dode ruimte in de luchtwegen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

5

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

6

In welke volgorde stroomt het bloed door de nier? Begin bij de a. renalis.

Question

7
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Bij rustige expiratie wordt de luchtuitstroom voornamelijk veroorzaakt door ...
Question

9

Kies het juiste antwoord.

De bloedcellen die zuurstof vervoeren, zijn de
Bloedcelfragmenten die een belangrijke rol spelen bij de bloedstolling, zijn de
Bloedcelfragmenten die kapot moeten gaan om hun werking goed te doen, zijn
Hemoglobine bevindt zich vooral in de
Het hematocriet zegt iets over het aantal
De bloedcellen die zich met afweer van het lichaam bezighouden, zijn de
Bloedcellen die buiten de bloedbaan kunnen treden, behoren tot de
Question

10
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist? 


De ventrikelsystolische fase bestaat uit drie fasen.
In de ventrikelsystolische fase is het sluiten van de hartkleppen als de tweede harttoon hoorbaar.
In de ventrikelsystolische fase worden de chordinae tendinae maximaal gespannen.
In de ventrikelsystoliosche fase sluiten de arteriële kleppen.
In de ventrikelsystolische fase ontspannen de atria.