Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Hieronder staan gebeurtenissen die deel uitmaken van het bloedstollingproces. Zet de gebeurtenissen in chronologische volgorde. Begin bij de verwonding.

Question

3
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Welke route legt een rode bloedcel in de longcirculatie af? (Begin in het rechterventrikel.)

Question

5

Wat gebeurt er als er lucht tussen de pleura van een long komt?
Question

6
Vul bij elk onderdeel het juiste begrip in. 

Question

7

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

8

Wat is van toepassing op de gaswisseling in de longen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

9

Kies de juiste antwoorden.

Zowel in het rode beenmerg als in lymfatisch weefsel vormen zich
De immuniteit van het lichaam wordt verzorgd door
Een C-vormige celkern vind je bij
Het opruimen van lichaamsvreemde bacteriƫn wordt gedaan door
Leukocyten met veel korrels in het cytoplasma zijn
Het grootst van alle typen leukocyten zijn
Macrofagen noemt men ook wel
Question

10

Hieronder staan enkele delen van het ademhalingsstelsel. Zet ze in de goede volgorde. Begin bij de neus en eindig bij de longen.