Questionmark Perception
Jun 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden. 


Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Met welk deel van het ademhalingsstelsel kun je klanken vormen, zodat je kunt praten?

Question

4
Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het ademcentrum wordt remmend teruggekoppeld zodra de PCO2 van het bloed te hoog wordt.
De belangrijkste prikkel voor het ademcentrum om de ademhaling te versnellen is de daling van de zuurstofspanning van het bloed.
De chemosensoren in de aortaboog en de arteriae carotis communis zijn alleen gevoelig voor de pH.
Delen van het verlengde merg en de hersenstam hebben invloed op de regulatie van de ademhaling.
Zodra de pH van het bloed te laag wordt, versnelt de ademhaling.
De prikkel van het hering-breuerreflex is de rekkingstoestand van de wand van de alveoli.
Question

5
Wat gebeurt er als vasoconstrictie in het subpapillaire vaatnetwerk optreedt?
Question

6

Door welk kraakbeen wordt de adamsappel gevormd?
Question

7
Vul achter elk cijfer het juiste begrip in. 

Question

8
Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

9

Wat is van toepassing op histamine? Er zijn meer antwoorden mogelijk.
Question

10
Wat is een functie van de anuli fibrosi van het hart?