Questionmark Perception
Aug 25 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is een functie van de anuli fibrosi van het hart?

Question

2
Sleep elk begrip naar de juiste plaats. 

Question

3
Hoeveel liter bedraagt het gemiddelde hartminuutvolume in rust bij de standaardmens?

Question

4

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

5

Door welke bloedvaten wordt het longweefsel zelf van zuurstof voorzien?
Question

6
Wanneer men een katheter via een ader in de linkerarm opschuift tot in het hart, komt deze het eerst terecht in ... 

Question

7
Welke van de hier genoemde functies zijn niet van toepassing op het circulatiestelsel?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

8
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

9

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

10
Wat is de functie van de valvulae semilunares?