Questionmark Perception
Oct 16 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4
Hoeveel liter bedraagt het gemiddelde hartminuutvolume in rust bij de standaardmens?

Question

5

Wat zijn de kenmerken van niet-specifieke immuniteit?
Question

6
Welke van de hier genoemde acties gaan niet gepaard met onderbreking van het ademautomatisme? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

7

Hoe komt het dat de bloeddruk in de grote circulatie aanzienlijk hoger is dan in de kleine circulatie?
Question

8

Wat versta je onder passieve immunisatie?
Question

9

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

De rechter hoofdbronchus loopt meer verticaal dan de linker.
Bij inademen sluit de epiglottis de larynx niet af en staat de oesophagus open.
Het trilhaarepitheel in de luchtwegen werkt slijm weg in de richting van de alveoli.
Direct achter de trachea ligt de arcus aortae.
De linkerlong heeft drie kwabben en de rechterlong heeft er twee.
Direct achter de trachea ligt de oesophagus.
Bij uitademen sluit de epiglottis de larynx af en staat de oesophagus open.
Question

10
Hoe heet de zenuw die het strottenhoofd innerveert?