Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke prikkelgeleidende weefsels komen achtereenvolgens in actie, resulterend in de ventrikelsystole?
Question

2

Kies het juiste antwoord.

Bloedcelfragmenten die een belangrijke rol spelen bij de bloedstolling, zijn de
Bloedcelfragmenten die kapot moeten gaan om hun werking goed te doen, zijn
De bloedcellen die zich met afweer van het lichaam bezighouden, zijn de
De bloedcellen die zuurstof vervoeren, zijn de
Hemoglobine bevindt zich vooral in de
Het hematocriet zegt iets over het aantal
Bloedcellen die buiten de bloedbaan kunnen treden, behoren tot de
Question

3

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

4
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

5

Welke schedelbeenderen maken deel uit van de bovenkant van de neusholte?

Question

6
Hoe heet de zenuw die het strottenhoofd innerveert?
Question

7

In welke vaten stroomt het bloed het langzaamst?
Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9
Welke van de hier genoemde acties gaan niet gepaard met onderbreking van het ademautomatisme? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

10

Welk hersenvlies voorziet het hersenweefsel van zuurstof en voedingsstoffen?