Questionmark Perception
Feb 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1

Wat is het verschil tussen de voorwaardelijke reflex en de onvoorwaardelijke reflex?
Question

2

Met welk deel van het ademhalingsstelsel kun je klanken vormen, zodat je kunt praten?

Question

3
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.

Question

4

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

5
Wat zijn de chordae tendineae?
Question

6
Wanneer men een katheter via een ader in de linkerarm opschuift tot in het hart, komt deze het eerst terecht in ... 

Question

7
Hoeveel liter bedraagt het gemiddelde hartminuutvolume in rust bij de standaardmens?

Question

8

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

9

Welke stoffen behoren tot de plasma-eiwitten?
Question

10

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Het ademhalingsoppervlak van de alveoli kan bij inspanning tot maximaal 70 m2 oplopen.
Tussen de pleura bevindt zich lucht.
De pleura visceralis is vergroeid met de borstwand.
De pleura parietalis is onder andere vergroeid met het diafragma en het pericard.
Het longvlies bestaat uit de pleura visceralis en de pleura parietalis.