Questionmark Perception
Aug 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Wat is van toepassing op bloed?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Question

2

Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

3
Sleep elk begrip naar de juiste plaats.
Question

4

Met welk deel van het ademhalingsstelsel kun je klanken vormen, zodat je kunt praten?

Question

5
Sleep elk begrip naar de juiste plaats. 

Question

6
Wat zijn de chordae tendineae?
Question

7
Wanneer men een katheter via een ader in de linkerarm opschuift tot in het hart, komt deze het eerst terecht in ... 

Question

8

Maak de zinnen compleet. Kies de juiste antwoorden.

Question

9

Zijn de volgende stellingen juist of onjuist?

Tussen de pleura bevindt zich lucht.
De pleura parietalis is onder andere vergroeid met het diafragma en het pericard.
De pleura visceralis is vergroeid met de borstwand.
Het ademhalingsoppervlak van de alveoli kan bij inspanning tot maximaal 70 m2 oplopen.
Het longvlies bestaat uit de pleura visceralis en de pleura parietalis.
Question

10
In welke richting zwiepen de cilia in de luchtwegen slijm weg?