Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

Vraag 1 van de 7
Wie zouden de volgende uitspraken gedaan kunnen hebben?
Zet de juiste persoon achter elke uitspraak.