Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
'Boompje' is een samenstelling.

Question

2
Welke woorden zijn samenstellingen?

Question

3
Welk woord is een vrij morfeem?

Question

4
Wie niet sociaal is, is sociaal.

Question

5
'Vijandig' is een samenstelling.

Question

6
'Artsen' is een samenstelling.

Question

7
Eindigen 'gesloten' lettergrepen op een klinker?

Question

8
Welk woord is een vrij morfeem?

Question

9
'Wanorde' is een samenstelling.

Question

10
Een woord dat er 'gelijk' uitziet, maar een andere betekenis heeft, is een niem.

Question

11
Is de 'a' een medeklinker?

Question

12
Welk woord is een vrij morfeem?

Question

13
Welk woord is een vrij morfeem?

Question

14
Een film over een 'leven' zie je in de scoop.

Question

15
Iemand die 'het leven' bestudeert, is een loog.