Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Het frontje van deze speaker bevat gaatjes. Er zijn 29 rijen van om en om 6 en 7 gaatjes. Hoeveel gaatjes zijn dat in totaal?
Welke berekening is niet correct?

Question

2
Zet het volgende rijtje voort met 2 getallen.

25, 24, 22, 19, 15, …

Question

3
De tuin is 6,87 m breed en 13,15 m diep. Hoeveel vierkante meter is dat ongeveer?

Question

4
Het eerste kubusgetal is 1. Welk getal is het vierde kubusgetal?

Question

5
Een bedrag van € 1.024 wordt betaald met briefjes van € 50, € 20 en munten van € 1 en € 2. Welke betaling is correct?

Question

6
"Ieder kwartier 100.000 euro, 24 uur lang", kon je lezen in een advertentie van de staatsloterij. Hoeveel prijzengeld keerde de loterij die dag minstens uit?

Question

7
Welk cijfer hoort in de 4 vierkantjes en welk cijfer hoort in de 3 driehoekjes, zodat de kolomsgewijze deling kloppend wordt?

Question

8
Zet het volgende rijtje voort met 2 getallen.

1, 3, 4, 7, 11, 18, …

Question

9
Welk van de getallen 53 449 en 87 127 ligt het dichtst bij 70 178?

Question

10
Hoeveel seconden verstrijken er per week ongeveer?