Questionmark Perception
Dec 14 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Hoeveel hele getallen zijn er tussen 99 en 1000?

Question

2
Op welke manier wordt de opgave correct uitgerekend?
52008 - 1892 =

Question

3
Op welke manier wordt de opgave correct uitgerekend?
40,02 + 398,99 =

Question

4
De tuin is 6,87 m breed en 13,15 m diep. Hoeveel vierkante meter is dat ongeveer?

Question

5
Welk cijfer hoort in de 4 vierkantjes en welk cijfer hoort in de 3 driehoekjes, zodat de kolomsgewijze deling kloppend wordt?

Question

6
Welk van de volgende getallen 52, 143, 156, 265, 323, 364, 464 is deelbaar door 5?

Question

7
Zet het volgende rijtje voort met 2 getallen.

1, 2, 4, 8, 16, …

Question

8
Welk cijfer op de plaats waar A staat maakt de volgende vermenigvuldiging kloppend?
   A9
   A3 x
-------
5A6A

Question

9
Het frontje van deze speaker bevat gaatjes. Er zijn 29 rijen van om en om 6 en 7 gaatjes. Hoeveel gaatjes zijn dat in totaal?
Welke berekening is niet correct?

Question

10
Welk van de getallen 53 449 en 87 127 ligt het dichtst bij 70 178?