Questionmark Perception
May 23 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welk cijfer hoort in de 4 vierkantjes en welk cijfer hoort in de 3 driehoekjes, zodat de kolomsgewijze deling kloppend wordt?

Question

2
Zet het volgende rijtje voort met 2 getallen.

1, 2, 4, 8, 16, …

Question

3
Sandra woont 7,3 km van school. Ze fietst elke dag naar school en terug. Hoeveel dagen duurt het voor ze in totaal 100 km heeft gereden?

Question

4
Welk van de volgende getallen 52, 143, 156, 265, 323, 364, 464 is deelbaar door 5?

Question

5
Welke cijfers maken de optelling kloppend?
 7 0 6
 3 9 2
 5 5 1
 4 8 3
 2 ? ? +
--------
2 4 1 6

Question

6
Welk van de volgende getallen 52, 143, 156, 265, 323, 364, 464 is deelbaar door 8?

Question

7
Hoeveel seconden verstrijken er per week ongeveer?

Question

8
Wat is de nauwkeurigste schatting?
58,87 - 2,91 x 6,7

Question

9
Op welke manier wordt de opgave correct uitgerekend?
52008 - 1892 =

Question

10
100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 =