Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Welke cijfers maken de optelling kloppend?
 7 0 6
 3 9 2
 5 5 1
 4 8 3
 2 ? ? +
--------
2 4 1 6

Question

2
Welk van de volgende getallen 52, 143, 156, 265, 323, 364, 464 is deelbaar door 8?

Question

3
Welk van de getallen 53 449 en 87 127 ligt het dichtst bij 70 178?

Question

4
Welk van de volgende getallen 52, 143, 156, 265, 323, 364, 464 is deelbaar door 3?

Question

5
Welke manier van handig rekenen is correct?
272 : 8 =

Question

6
Op welke manier wordt de opgave correct uitgerekend?
40,02 + 398,99 =

Question

7
Zet het volgende rijtje voort met 2 getallen.

1, 2, 4, 8, 16, …

Question

8
De erfenis van € 276.831 werd verdeeld onder 14 erfgenamen. Hoeveel krijgt ieder ongeveer?

Question

9
Wat is de nauwkeurigste schatting?
58,87 - 2,91 x 6,7

Question

10
100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 =