Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Het eerste kubusgetal is 1. Welk getal is het vierde kubusgetal?

Question

2
In het vierkant is de som van elke rij, van elke kolom en van de beide diagonalen gelijk. Welk getal hoort op de plaats van het vraagteken?

8             …            ?
…            …            7
10           …            …

Question

3
Op welke manier wordt de opgave correct uitgerekend?
52008 - 1892 =

Question

4
Welk cijfer op de plaats waar A staat maakt de volgende vermenigvuldiging kloppend?
   A9
   A3 x
-------
5A6A

Question

5
Welk van de getallen 53 449 en 87 127 ligt het dichtst bij 70 178?

Question

6
Zet het volgende rijtje voort met 2 getallen.

1, 3, 4, 7, 11, 18, …

Question

7
Op welke manier wordt de opgave correct uitgerekend?
40,02 + 398,99 =

Question

8
Hoeveel hele getallen zijn er tussen 99 en 1000?

Question

9
Welke manier van handig rekenen is correct?
272 : 8 =

Question

10
Het frontje van deze speaker bevat gaatjes. Er zijn 29 rijen van om en om 6 en 7 gaatjes. Hoeveel gaatjes zijn dat in totaal?
Welke berekening is niet correct?