Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
De tuin is 6,87 m breed en 13,15 m diep. Hoeveel vierkante meter is dat ongeveer?

Question

2
Een bedrag van € 1.024 wordt betaald met briefjes van € 50, € 20 en munten van € 1 en € 2. Welke betaling is correct?

Question

3
Welk cijfer op de plaats waar A staat maakt de volgende vermenigvuldiging kloppend?
   A9
   A3 x
-------
5A6A

Question

4
Welk van de volgende getallen 52, 143, 156, 265, 323, 364, 464 is deelbaar door 8?

Question

5
Zet het volgende rijtje voort met 2 getallen.

25, 24, 22, 19, 15, …

Question

6
Het frontje van deze speaker bevat gaatjes. Er zijn 29 rijen van om en om 6 en 7 gaatjes. Hoeveel gaatjes zijn dat in totaal?
Welke berekening is niet correct?

Question

7
Welk van de volgende getallen 52, 143, 156, 265, 323, 364, 464 is deelbaar door 7?

Question

8
100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 =

Question

9
De erfenis van € 276.831 werd verdeeld onder 14 erfgenamen. Hoeveel krijgt ieder ongeveer?

Question

10
Welk cijfer hoort in de 4 vierkantjes en welk cijfer hoort in de 3 driehoekjes, zodat de kolomsgewijze deling kloppend wordt?