Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Een bedrag van € 1.024 wordt betaald met briefjes van € 50, € 20 en munten van € 1 en € 2. Welke betaling is correct?

Question

2
Het frontje van deze speaker bevat gaatjes. Er zijn 29 rijen van om en om 6 en 7 gaatjes. Hoeveel gaatjes zijn dat in totaal?
Welke berekening is niet correct?

Question

3
Hoeveel seconden verstrijken er per week ongeveer?

Question

4
"Ieder kwartier 100.000 euro, 24 uur lang", kon je lezen in een advertentie van de staatsloterij. Hoeveel prijzengeld keerde de loterij die dag minstens uit?

Question

5
100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 =

Question

6
Welke manier van handig rekenen is correct?
272 : 8 =

Question

7
Welk cijfer op de plaats waar A staat maakt de volgende vermenigvuldiging kloppend?
   A9
   A3 x
-------
5A6A

Question

8
In het vierkant is de som van elke rij, van elke kolom en van de beide diagonalen gelijk. Welk getal hoort op de plaats van het vraagteken?

8             …            ?
…            …            7
10           …            …

Question

9
Welk van de volgende getallen 52, 143, 156, 265, 323, 364, 464 is deelbaar door 5?

Question

10
Welk cijfer hoort in de 4 vierkantjes en welk cijfer hoort in de 3 driehoekjes, zodat de kolomsgewijze deling kloppend wordt?