Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Een bedrag van € 1.024 wordt betaald met briefjes van € 50, € 20 en munten van € 1 en € 2. Welke betaling is correct?

Question

2
In het vierkant is de som van elke rij, van elke kolom en van de beide diagonalen gelijk. Welk getal hoort op de plaats van het vraagteken?

8             …            ?
…            …            7
10           …            …

Question

3
Zet het volgende rijtje voort met 2 getallen.

1, 2, 4, 8, 16, …

Question

4
Hoeveel hele getallen zijn er tussen 99 en 1000?

Question

5
Welke cijfers maken de optelling kloppend?
 7 0 6
 3 9 2
 5 5 1
 4 8 3
 2 ? ? +
--------
2 4 1 6

Question

6
Welk cijfer op de plaats waar A staat maakt de volgende vermenigvuldiging kloppend?
   A9
   A3 x
-------
5A6A

Question

7
Welk van de volgende getallen 52, 143, 156, 265, 323, 364, 464 is deelbaar door 8?

Question

8
Op welke manier wordt de opgave correct uitgerekend?
40,02 + 398,99 =

Question

9
Wat is de nauwkeurigste schatting?
58,87 - 2,91 x 6,7

Question

10
Zet het volgende rijtje voort met 2 getallen.

1, 3, 4, 7, 11, 18, …