Questionmark Perception
Dec 18 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Wat is de oppervlakte van een zwembad van 8m bij 12 m?

Question

2
Is 1 ton meer of minder dan 100 kilo? Of evenveel?

Question

3
Is 1 cm3 meer of minder dan 1 cl? Of evenveel?

Question

4
Nederland heeft een oppervlakte van 41 000 km2. 9% daarvan is bos. Hoeveel km2 is dat?

Question

5
Murat loopt 5,6 meter per seconde. Hoe lang doet hij over 100 meter?

Question

6
Een zwembad heeft een inhoud van 280 m3. De lengte is 10 meter, de breedte 8 meter. Hoe diep is het zwembad?

Question

7
Een rechthoek heeft een omtrek van 36 m. De lange zijden zijn twee keer zo lang als de korte zijden. Wat is de oppervlakte van de rechthoek?

Question

8
Janosch bouwt een piramide van platte vierkante steentjes. Het bovenste steentje heeft een oppervlakte van 1 cm2. Het tweede steentje heeft een oppervlakte van 4 cm2, de derde van 9 cm2, enzovoort. De piramide heeft 11 lagen. Wat is de oppervlakte van de onderste laag?

Question

9
De lengte van een racecircuit is 5880 m. Er worden 13 rondes geraced. Hoeveel kilometer hebben de coureurs afgelegd?

Question

10
Wat is de oppervlakte van een kleed van 2,5 m bij 2,5 m?