Questionmark Perception
Jul 17 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
In een zwembad gaat 750 m3 water. Hoeveel liter is dat?

Question

2
Wat is de inhoud van een zwembad van 10 m bij 8 m bij 3 m?

Question

3
Een rechthoek heeft een oppervlakte van 258 cm2. Welke afmetingen kan deze rechthoek NIET hebben?

Question

4
Wat is de oppervlakte van een kleed van 2,5 m bij 2,5 m?

Question

5
Is 1 dam2 meer of minder dan 1 are? Of evenveel?

Question

6
We hebben 6 kilometer gewandeld. We kijken de weg die we hebben gelopen na op een kaart met een schaal van 1:50 000. Hoeveel centimeter lang is onze route op de kaart?

Question

7
Is 1 ton meer of minder dan 100 kilo? Of evenveel?

Question

8
Een vierkant heeft een omtrek van 112 m. Wat is de oppervlakte?

Question

9
Murat loopt 5,6 meter per seconde. Hoe lang doet hij over 100 meter?

Question

10
Een rechthoek heeft een omtrek van 36 m. De lange zijden zijn twee keer zo lang als de korte zijden. Wat is de oppervlakte van de rechthoek?