Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Maak de sommen:


Question

1
Is 1 mm meer of minder dan 0,01 m? Of evenveel?

Question

2
Jonas loopt 100 meter in 15 seconden. Hoeveel meter per seconde loopt hij?

Question

3
Een rechthoek heeft een oppervlakte van 258 cm2. Welke afmetingen kan deze rechthoek NIET hebben?

Question

4
Murat loopt 5,6 meter per seconde. Hoe lang doet hij over 100 meter?

Question

5
In een zwembad gaat 750 m3 water. Hoeveel liter is dat?

Question

6
Een vierkant plein heeft een oppervlakte van 576 m2. Wat is de omtrek?

Question

7
Wat is de oppervlakte van een zwembad van 8m bij 12 m?

Question

8
Een vierkant heeft een omtrek van 112 m. Wat is de oppervlakte?

Question

9
Is 1 cm3 meer of minder dan 1 cl? Of evenveel?

Question

10
Janosch bouwt een piramide van platte vierkante steentjes. Het bovenste steentje heeft een oppervlakte van 1 cm2. Het tweede steentje heeft een oppervlakte van 4 cm2, de derde van 9 cm2, enzovoort. De piramide heeft 11 lagen. Wat is de oppervlakte van de onderste laag?