Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Hoe merk je dat je een bot gebroken hebt? Klik de drie goede antwoorden aan.