Questionmark Perception
Jul 14 2020 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Ga naar bladzijde 14 van je boek.
Kijk naar foto 1.
Hoe stroomt het regenwater?
Zet deze woorden in de goede volgorde:
de regenpijp - de dakgoot - de dakpan

1 de

2 de

3 de