Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Tot welk jaartal duurt de tijd van jagers en boeren? Klik het goede antwoord aan.

Question

2
Wat maken de mensen van een boomstam? Klik het goede antwoord aan.

Question

3
Hoe noem je een grafheuvel die gemaakt is van grote stenen? Typ het goede woord in.

Zo'n grafheuvel noem je een
.

Question

4
Wat doen de mensen om veilig te zijn voor het water? Klik het goede antwoord aan.

Om veilig te zijn voor het water bouwen ze:

Question

5
Er is nog geen geld. Hoe komen de mensen toch aan spullen die ze nodig hebben?

Typ de woorden in op de goede plek. Kies uit de volgende woorden:
brons - handelaar - ruilen - ruilhandel

De mensen  
spullen met elkaar. Dat noem je . Soms komt er een . Die heeft spullen die de mensen in het dorp niet hebben. Bijvoorbeeld spullen van .

Question

6
Waarom graaft een archeoloog in de grond? Klik de twee goede antwoorden aan.

Een archeoloog graaft in de grond:

Question

7
Aardewerk is gebakken klei.

Wat is waar? Klik het goede antwoord aan.

Question

8
De mensen wonen in een boerderij.

Vul de woorden in op de goede plek. Kies uit de volgende woorden: geiten - koeien - riet - vuurplaat

De boerderij is gebouwd van hout en
. Binnen lopen de en de schapen los rond. En in een hoek staan de . Midden in de kamer is de .

Question

9
Wat hoort bij de jagers? Klik het goede antwoord aan.

Bij de jagers hoort:

Question

10
Wat is een ander woord voor een terp? Klik het goede antwoord aan.

Een ander woord voor een terp is: