Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Welke beroepen zijn er allemaal nodig bij het bouwen van een huis? Klik de acht goede antwoorden aan.