Questionmark Perception
Dec 15 2018 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Kies de juiste spelling.

Zeker
mensen kwamen op de manifestatie af.

Question

2
Schrijf je het volgende getal in gewone tekst in cijfers of in woorden?

Question

3
Getal in cijfers of woorden? Vul de juiste schrijfwijze in.

De verjaardag van Madonna is op
. (16-8-1958)

Question

4
Kies de juiste schrijfwijze.

Question

5
Getal in cijfers of woorden? Vul de juiste schrijfwijze in.

De afstand van het matras tot het plafond is maar
centimeter. (45)

Question

6
Schrijf het volgende getal in woorden.

17.000 =

Question

7
8.559.124.441.500 is een

Question

8
Schrijf in woorden.

2.762 =

Question

9
Schrijf in woorden.

5.700.050 =

Question

10
Schrijf het rangtelwoord uit.

Bij de finale eindigt hij teleurstellend op een
plaats. (24e)

Question

11
Schrijf je het volgende getal in gewone tekst in cijfers of in woorden?

Question

12
Kies de juiste schrijfwijze.

Question

13
Schrijf het volgende getal in woorden.

86.000.000 =

Question

14
12.596.447.029 is een

Question

15
Welke schrijfwijze is niet juist?