Questionmark Perception
May 21 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Walter Davidson bouwt in 1898 samen met de William Harley de eerste Harley-Davidson.

Question

2
Schrijf je het volgende getal in gewone tekst in cijfers of in woorden?

Question

3
Schrijf het rangtelwoord uit.

Inge de Bruijn wint op de 100 meter vrije slag haar
olympische medaille. (7e)

Question

4
Schrijf het volgende getal in woorden.

7.000 =

Question

5
Schrijf in woorden.

514 =

Question

6
8.559.124.441.500 is een

Question

7
Schrijf in woorden.

1.188 =

Question

8
Welke schrijfwijze is niet juist?

Question

9
Schrijf je het volgende getal in gewone tekst in cijfers of in woorden?

Question

10
Schrijf je het volgende getal in gewone tekst in cijfers of in woorden?

Question

11
Welke schrijfwijze is niet juist?

Question

12
Schrijf in woorden.

5.700.050 =

Question

13
Schrijf het volgende getal in woorden.

33.000.000 =

Question

14
Schrijf je het volgende getal in gewone tekst in cijfers of in woorden?

Question

15
Schrijf het rangtelwoord uit.

Kun je de
september vrijhouden voor mijn verjaardagsfeestje? (14e)