Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Schrijf in woorden.

606 =

Question

2
Schrijf in woorden.

400e =

Question

3
Schrijf je het volgende getal in gewone tekst in cijfers of in woorden?

Question

4
Schrijf je het volgende getal in gewone tekst in cijfers of in woorden?

Question

5
Welke schrijfwijze is niet juist?

Question

6
Welke schrijfwijze is niet juist?

Question

7
Schrijf je het volgende getal in gewone tekst in cijfers of in woorden?

Question

8
Kies de juiste spelling.

Het programma duurt
minuten.

Question

9
Schrijf in woorden.

12 =

Question

10
Welke schrijfwijze is niet juist?

Question

11
Schrijf in woorden.

514 =

Question

12
Schrijf het volgende getal in woorden.

66 =

Question

13
Schrijf het volgende getal in woorden.

5.000.000 =

Question

14
Kies de juiste schrijfwijze.

Question

15
Schrijf je het volgende getal in gewone tekst in cijfers of in woorden?