Questionmark Perception
Jul 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size

Introduction

Beantwoord onderstaande vragen.


Question

1
Schrijf je het volgende getal in gewone tekst in cijfers of in woorden?

Question

2
In 1886 werd de vaatwasmachine uitgevonden door Josephine Cochran. (1e)

Question

3
Welke schrijfwijze is niet juist?

Question

4
Kies de juiste spelling.

Rowling woont met haar echtgenoot en
kinderen in de Schotse hoofdstad Edinburgh.

Question

5
Schrijf in woorden.

12 =

Question

6
Schrijf in woorden.

1.188 =

Question

7
Schrijf je het volgende getal in gewone tekst in cijfers of in woorden?

Question

8
8.097.421.307.518 is een

Question

9
Welke schrijfwijze is niet juist?

Question

10
Schrijf in woorden.

17.600 =

Question

11
12.803.746.055.124.000.002 is een

Question

12
Schrijf je het volgende getal in gewone tekst in cijfers of in woorden?

Question

13
Schrijf je het volgende getal in gewone tekst in cijfers of in woorden?

Question

14
Getal in cijfers of woorden? Vul de juiste schrijfwijze in.

Van
augustus wordt uitgebreid verslag gedaan op Nederland 2. (13 tot 29)

Question

15
Schrijf in woorden.

89.412 =