Questionmark Perception
Feb 20 2019 |
Logged in as : test
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1

Question

Vul in: peptide of steroïd.

hormonen zijn vetachtige stoffen.
Geslachtshormonen zijn voorbeelden van
hormonen.
hormonen bestaan uit eiwitten.
De chemische structuur van
hormonen is verwant aan cholesterol.
hormonen binden aan membraanreceptoren van de doelwitcellen.
hormonen vormen in het cytoplasma hormoon-receptorcomplexen.
Voorbeelden van
hormonen zijn insuline en het groeihormoon.