Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Question

1
Voor een type molen geldt: P = 0,3 × d2. Een molen met een diameter van 24 m heeft een vermogen van:

Question

2
Voor een type molen geldt: P = 0,3 × d2. Een molen heeft een vermogen van 145,2 Watt. De diameter van de rotor is dan:

Question

3
Voor een type molen geldt: P = c × d2. Een molen met een diameter van 24 m heeft een vermogen van 115,2 Watt. De evenredigheidsconstante is dan:

Question

4
De grootheid A is evenredig met het kwadraat van de grootheid B. Welke uitspraak is juist:

Question

5
F is evenredig met k en evenredig met het kwadraat van t. De evenredigheidsconstante is c. Hoe ziet de formule er uit?

Question

6
Gegeven de volgende schermafdrukken:Zet de juiste formule bij de grafiek:

Question

7
De oppervlakte van een cirkel wordt gegeven door A = p × r2. Een cirkel met een oppervlakte van 25 cm2 heeft een straal van:

Question

8
Gegeven de volgende schermafdrukken:Zet de juiste formule bij de grafiek: Afbeelding: afb3.tif, afb4.tif (de juiste volgorde vlnr aan de bovenrand van het scherm is: 1, 3, 2, 4)

Question

9
Voor het verband tussen P en Q geldt: P = 4 / Q3 Als Q = 4 dan is P: Geef de uitkomst op 4 decimalen nauwkeurig.

Question

10
Voor het verband tussen P en Q geldt: P = 4 / Q3 Als P = 0,5 dan is Q:

Question

11
Los de volgende vergelijking op: 0,8 × x5 = 300 Rond je antwoord af op twee decimalen.

Question

12
R is:
-evenredig met w
-omgekeerd evenredig met de derde macht van H
-omgekeerd evenredig met K
de evenredigheidsconstante is p
De formule voor dit verband luidt:

Question

13
Gegeven zijn de grafieken van y = x2 en y = x3.Welke window instelling hoort hierbij?

Question

14
De inhoud van een kegel is te beschrijven met de formulewaarin r de straal van de bodemcirkel is en h de hoogte. Hoe groot is de inhoud van een kegel met een straal van 5 cm en een hoogte van 10 cm? Rond je antwoord af op hele kubieke centimeters. Afbeelding: eventueel tekening van kegel met r en h toevoegen.

Question

15
De inhoud van een kegel is te beschrijven met de formule,waarin r de straal van de bodemcirkel is en h de hoogte. Een kegel heeft een hoogte van 10 cm. Hoe groot moet de straal zijn om een inhoud van 500 cm3 te krijgen? Rond je antwoord af in millimeters, dus antwoord in cm. Afbeelding: eventueel tekening van kegel met r en h toevoegen.