Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Deze les heet 'Costa del Holland'. Dat komt van Costa del Sol. Wat betekent dat? Klik het goede antwoord aan.