Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size

Introduction


Quickscan HAVO Wiskunde A

Question

1
In het Gelderse plaatsje Ulft zijn 3 winkels A, B en C waar men kranten kan kopen.
Men kan kiezen tussen een regionaal ochtendblad RO, een regionaal avondblad RA, een landelijk ochtendblad LO en een landelijk avondblad LA.
In onderstaande tabel staan de aantallen die op maandag verkocht zijn.

   

Hoeveel procent van de kopers van een regionaal ochtendblad heeft deze krant bij winkel B gekocht?
Geef het antwoord in hele procenten nauwkeurig.

Question

2
Het aantal inwoners van Schoolstad was in 2013 gelijk aan 1720.
In 2014 steeg het aantal inwoners met 25%, in 2015 steeg het aantal inwoners met 35%, in 2016 daalde het aantal inwoners met a%.
Het aantal inwoners in 2016 was gelijk aan het aantal inwoners van 2013.

Bereken a in procenten nauwkeurig.

Question

3
In onderstaande figuur zie je een toename-/afnamediagram van de temperatuur in een huis.
Hierin kun je slechts aflezen hoeveel de temperatuur per 2 uur is gestegen of gedaald.
Zo kun je bijvoorbeeld aflezen dat de temperatuur tussen 0 en 2 uur 1 graad is gedaald.

     

De temperatuur op 0.00 uur is 14 °C.
Bereken de temperatuur op 14.00 uur in graden nauwkeurig.

Question

4
In onderstaande formule staat het verband tussen de snelheid van een voetgangersstroom (V) in meters per minuut en het gemiddelde aantal m2 per voetganger (M).

   

Bepaal M als V is 50 meter per minuut. Geef je antwoord in twee decimalen nauwkeurig.

Question

5
Gegeven onderstaande tabel

   

Bepaal van welk verband hier sprake is.

Question

6
Gegeven is de formule N = 2345 · 1,76t
t = 0 is 0.00 uur op1 januari 2000, t =1 is 0.00 uur op 1 januari 2001

Bepaal de verdubbelingstijd in dagen nauwkeurig (ga er van uit dat elk jaar 365 dagen heeft).

Question

7
Gegeven zijn de formules

   

Gegeven is L = 4 en v = 20.
Bereken A. Geef het antwoord in helen nauwkeurig.

Question

8
Een lijn gaat door de punten (5, 85) en (10, 95).
Geef een vergelijking van de lijn in de vorm y = ax + b.

Geef a en b in helen nauwkeurig.

a =

b =

Question

9

De hoogte h van een vliegtuig ten opzichte van de grond wordt gegeven door

Hierin is h de hoogte in meters, t de tijd in seconden en v de snelheid in km/uur.

Bereken welke snelheid in km/uur nodig is om op tijdstip t = 20 op een hoogte van 7,6 km te vliegen. Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.


De uitkomst is km/uur.

Question

10

In de tabel staan voor klas 4 havo de afgeronde cijfers voor het wiskundeproefwerk.

Bereken de mediaan.

 

De mediaan is

Question

11

In de supermarkt wordt melk van fabrikant A en van fabrikant B verkocht.
In de tabel staat weergegeven hoeveel melk er door de mannelijke kopers wordt gekocht en hoeveel door de vrouwelijke.

Bepaal met behulp van het formuleblad of het verschil in voorkeur voor melk van fabrikant A of voor fabrikant B tussen de mannelijke en vrouwelijke kopers in de steekproef groot, middelmatig of gering is.

Question

12
Onder de 50-plussers is onderzoek gedaan naar de voorkeur voor een gewone fiets of een elektrische fiets. Het resultaat onder een aselecte steekproef van 1650 personen was dat 750 personen de voorkeur gaven aan een elektrische fiets.
Bepaal de bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval van het percentage dat de voorkeur geeft aan een elektrische fiets in één decimaal nauwkeurig.

Question

13

Het aantal vissen A in de vijver is volgens de onderzoekers gelijk aan met t = 0 is 1 januari 2016 en t in maanden.
In welke maand is het aantal vissen voor het eerst meer dan 70?

Question

14

De formule  is te schrijven in de vorm 
Bereken g en rond je antwoord af op 2 decimalen.