Questionmark Perception
Help
Change contrast
Change font size
Vraag 1 poging 1

Question

Een architect moet rekening houden met het programma van eisen. Het programma van eisen geeft antwoorden op veel vragen. Moet de architect rekening houden met de volgende vragen? Klik aan wel of niet.

Hoeveel geld mag het kosten?
Hoe groot mag het huis zijn?
Welke meubels hebben de kopers?
Hoe hoog mag je bouwen van de gemeente?
Zijn de nieuwe bewoners vaak thuis?
Welke materialen mogen worden gebruikt?